Potyczki matematyczno – informatyczne dla gimnazjalistów

Obrazy newsów: potyczki_gim_news.jpg

14 grudnia 2016 r. w szkole odbył sińę konkurs drużynowy „Potyczki matematyczno – informatyczne” przeznaczony dla uczniów gimnazjum. I i III miejsce zdobyli uczniowie Gimnazjum z Oddziałami Dwujńęzycznymi, II miejsce przypadło uczniom z Gimnazjum nr 2. Uczniowie do rozwiązania mieli 5 zadań matematycznych przy użyciu narzńędzi informatycznych.

W rozwinińęciu newsa przykładowe zadanie.

Obrazy newsów: potyczki_gim_news.jpg 14 grudnia 2016 r. w szkole odbył sińę konkurs drużynowy „Potyczki matematyczno – informatyczne” przeznaczony dla uczniów gimnazjum. I i III miejsce zdobyli uczniowie Gimnazjum z Oddziałami DwujńęzycznymiII miejsce przypadło uczniom z Gimnazjum nr 2. Uczniowie do rozwiązania mieli 5 zadań matematycznych przy użyciu narzńędzi informatycznych.

Oto jedno z zadań:

Włoski fizyk Enrico Fermi, jeden z najwybitniejszych uczonych XX wieku, bardzo lubił rozwiązywaæ problemy, w których trzeba było szacowaæ różne dziwne wielkości, np. „Ile ważą razem wszystkie mrówki na świecie?” albo „Ile źdźbeł trawy jest na boisku piłkarskim?”. Podobne pytania nazywamy pytaniami Fermiego. Aby znaleźæ odpowiedzi na tego typu pytania, czasami wystarczy odszukaæ potrzebne informacje (np. w encyklopedii, roczniku statystycznym, Internecie, itp.) i wykonaæ obliczenia.   

Odpowiedz na pytanie: Czy raciborzanie mogliby nakryæ Rezerwat Łńężczok czapkami 31 grudnia 2015 r.?

Uwaga!

  1. Przyjmij, że każdy raciborzanin posiada tylko jedna czapkńę oraz jej średnica wynosi ok. 40 cm.
  2. Informacje o liczbie ludności w Raciborzu na dzień 31.12.2015r. znajdź w Internecie i podaj adresy strony na której znalazłeś potrzebne dane.
  3. Informacji o powierzchni Rezerwatu Łńężczok poszukaj w „Przyroda województwa katowickiego” pod redakcją K. Rostańskiego.
  4. Liczbńę mieszkańców Raciborza zaokrąglij do setek.
  5. Powierzchnińę rezerwatu zaokrąglij do jedności.

Oprócz pamiątkowych dyplomów zwycińęzcy otrzymali power banki, zdobywcy II miejsca czytnik różnych kart pamińęci, a uczniowie z miejsca III – kubki i długopisy.

Obrazy newsów: potyczki_gim_1.jpg


Archiwa
%d bloggers like this: