Praca szkoły od 23 marca 2020 roku

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Opiekunowie,

zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. ograniczenie funkcjonowania szkoły zostało przedłużone do 10 kwietnia 2020 r. 

Zadaniem szkoły na kolejne dni jest doprecyzowanie metod i zakresu nauczania zdalnego, systemu oceniania uczniów oraz zaplanowanie realizacji podstawy programowej. Nowe zasady będą obowiązywały od 25 marca 2020 r.

Wprowadzenie kształcenia na odległość jest dla wszystkich  sytuacją nową i niełatwą. Wspólnie musimy wprowadzić nową metodę nauczania, dlatego proszę uczniów, by nie traktowali pobytu w domu jako czasu wolnego, tylko ściśle przestrzegali zaleceń, które przekazywane są przez szkołę.

Bardzo ważna jest właściwa komunikacja  pomiędzy uczniami, rodzicami, nauczycielami i szkołą.Ostatnie dni pracy szkoły potwierdziły, że dziennik elektroniczny to bardzo dobra forma do komunikacji. Wszyscy uczniowie potrafią korzystać z aplikacji Dzienniczek+ na smartfonach, Rodzice i Opiekunowie też znają to narzędzie.

Dziennik elektroniczny zostaje w ZSO nr 1 w Raciborzu główną formą komunikacji ze szkołą.

Każdy uczeń zobowiązany jest do codziennego (rano przed rozpoczęciem zajęć zdalnych i w godzinach wieczornych) sprawdzania wiadomości w dzienniku elektronicznym, nie tylko poprzez oczytanie wiadomości mailowej, ale poprzez zalogowanie się w dzienniku (czynność ta pozwala wychowawcom sprawdzić czy wiadomość została odczytana przez wszystkich uczniów).

Proszę rodziców o częste sprawdzanie wiadomości w dzienniku i stały kontakt z wychowawcą klasy.

W najbliższych dniach opracowane zostaną szczegółowe zasady kształcenia na odległość, które zostaną przekazane za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Życzę wszystkim zdrowia i wytrwałości.

Marzena Kacprowicz – Dyrektor ZSO nr 1 w Raciborzu

22.03.2020

Archiwa
%d bloggers like this: