Przedświąteczne wystńępy

Obrazy newsów: koncerty_2016.jpg Ostatnie tygodnie przed świńętami Bożego Narodzenia obfitowały w naszej szkole w różne wydarzenia. 15 grudnia 2016 roku w auli szkolnej odbył sińę uroczysty koncert świąteczny, połączony z kiermaszem rńękodzieła przygotowanym przez uczniów Liceum Plastycznego i Gimnazjum z Oddziałami Dwujńęzycznymi. Nastńępnie w środńę, 21 grudnia, z naszym świątecznym programem odwiedziliśmy pacjentów Szpitala Rejonowego w Raciborzu, dzieląc sińę muzyką, nadzieją i dobrym słowem. Ostatnim a zarazem kulminacyjnym punktem był koncert świąteczny dla uczniów, nauczycieli oraz emerytowanych nauczycieli I LO, który miał miejsce w czwartek 22 grudnia.
Ostatnie tygodnie przed świńętami Bożego Narodzenia obfitowały w naszej szkole w różne wydarzenia. 15 grudnia 2016 roku w auli szkolnej odbył sińę uroczysty koncert świąteczny, połączony z kiermaszem rńękodzieła przygotowanym przez uczniów Liceum Plastycznego i Gimnazjum z Oddziałami Dwujńęzycznymi. Nastńępnie w środńę, 21 grudnia, z naszym świątecznym programem odwiedziliśmy pacjentów Szpitala Rejonowego w Raciborzu, dzieląc sińę muzyką, nadzieją i dobrym słowem. Ostatnim a zarazem kulminacyjnym punktem był koncert świąteczny dla uczniównauczycieli oraz emerytowanych nauczycieli I LO, który miał miejsce w czwartek 22 grudnia.

Po koncercie uczniowie udali sińę ze swoimi wychowawcami na wigilie klasowe. Podczas wystńępów mogliśmy usłyszeæ kolńędy, pastorałki i piosenki świąteczne we wszystkich jńęzykach jakich uczą sińę uczniowie ZSO nr 1 i nie tylko, m. in. Lulajże Jezuniu, Do szopy hej pasterze (po polsku), Radujsja (po ukraińsku), Den pøeslavny  (w jńęzyku czeskim), White Christmas, Merry Christmas everyone (po angielsku) czy Cicha noc (we wszystkich jńęzykach). Mieliśmy także okazjńę poznaæ zwyczaje i tradycje panujące w Polsce, Niemczech, Czechach, Wielkiej Brytanii, Rosji, Francji i we Włoszech.

Te wszystkie wydarzenia nie mogłyby mieæ miejsca gdyby nie zaangażowanie naszych uczniów, którzy nie tylko przygotowali pińękne świąteczne ozdoby, wielokrotnie po swoich lekcjach zostawali na muzycznych próbach, a także wspaniale przystroili aulńę.

Za Wasze ogromne zaangażowanie pragnńę szczególnie podzińękowaæ uczniom:

– Carolin Mandrysz i Marcie Tambor z kl. 2 LP oraz Tomaszowi Furgołowi i Adrianowi Flakowi z kl. 2 BM za dekoracjńę auli

– Oliwii Szymkiewicz i Marcie Migacz z kl. 2 LP za fotorelacjńę

– Wiktorii Atłachowicz z kl. 1 BC i Łukaszowi Czogalikowi z kl. 3g1 za prowadzenie koncertu

– uczniom Liceum Plastycznego: Julii Olender i Szymonowi Musze z kl. 1 LP oraz Zuzi Walesiewicz z kl. 2 LP za organizacjńę kiermaszu

– Adamowi Kletta i Przemkowi Kempe z kl. 2 M za nagłośnienie koncertów

oraz osobom wystńępującym:

– wokalistom i wokalistkom: Oliwii Kostce z kl. 1 LP, Miriam Reszce z kl. 1 M, Natalii Bubon z kl. 1 M, Sabinie Rostek z kl. 1 H, Dominice Krumpietz z kl. 2 MG, Kai Orłowskiej z kl. 2 BM, Kamili Kruczek z kl. 2 LP, Dariuszowi Nowakowi z kl. 1 LP, Tomaszowi Furgoł z kl. 2 BM, Michałowi Nosalowi z kl. 2 g1 i Dominikowi Depcie z kl. 1 BM

– dziewczńętom grającym na instrumentach smyczkowych: Wiktorii Klai, Julii Mokry, Wiktorii Linek, Marcie Linek grającym na skrzypcach, Marii Stugiewicz i Paulinie świerczek grającym na altówkach, oraz Aleksandrze Gawełek, która grała na wiolonczeli

– dziewczńętom, które grały na pianinie – Oliwii Kostce z kl. 1 LP i Annie Groeger z kl. 1 M

– chłopcom grającym na gitarach – Dominikowi Depcie, Tomaszowi Lisowi, Tomaszowi Furgołowi

– Wiktorowi Kubali, który grał na perkusji

– osobom grającym na instrumentach dńętych: Kai Orłowskiej (flet poprzeczny), Laurze Gołąbek (klarnet), Fiodorowi Brekhov (saksofon) oraz uczniom klas 3 g1 i 3 g2, którzy grali na fletach prostych: Agnieszce Stroce, Julii Dąbrowskiej, Julii Maślance, Natalii Wołek, Adamowi Wysockiemu, Danielowi Niedzbale, Annie Paskudzie, Julii Czogale, Julii Pleszewskiej, Oliwii Grubasz, Michaelowi Gorgoschowi, Danielowi Korczokowi, Oliwii Błaszczok, Łukaszowi Drewniokowi, Wiktorii Gawron, Annie Kacprowicz, Natalii Kamińskiej, Ewie Michalczyk, Tomaszowi Paruzelowi i Pawłowi Wydrze.

Dzińękujńę także za wszelką pomoc wszystkim nauczycielom, a zwłaszcza paniom Małgorzacie Sokołowskiej, Joannie Kazimierczak, Martynie Rejner i Grażynie Strózik oraz panu Andrzejowi Widocie i panu dyrektorowi Wojciechowi Janiczce.

Katarzyna Kwiotek

Do obejrzenia zdjńęæ zapraszamy na Facebooka.

Archiwa
%d bloggers like this: