Raciborscy Hakowicze w kolejnym etapie

mhnr1_zaj.jpg

W ramach V edycji ogólnopolskiego programu ” Mam haka na raka” uczennice klasy 1 BC w składzie: Ewa Stania, Oliwia Głąbica, Agnieszka Wyleżoł, Amanda Pitrasz i Ania Stadnik z opiekunem na czele- panią Anną Strojny organizowały szereg akcji mających na celu zachńęcenie do wykonania profilaktycznych badań jelita grubego. Spośród 740 drużyn z całej Polski, do kolejnego etapu zakwalifikowało sińę tylko 90, wśród których znajdują sińę Raciborscy Hakowicze.

mhnr1_zaj.jpg

W ramach V edycji ogólnopolskiego programu ” Mam haka na raka” uczennice klasy 1 BC w składzie: Ewa Stania, Oliwia Głąbica, Agnieszka Wyleżoł, Amanda Pitrasz i Ania Stadnik z opiekunem na czele- panią Anną Strojny organizowały szereg akcji mających na celu zachńęcenie do wykonania profilaktycznych badań jelita grubego. Spośród 740 drużyn z całej Polski, do kolejnego etapu zakwalifikowało sińę tylko 90, wśród których znajdują sińę Raciborscy Hakowicze.


2 kwietnia odbńędą sie warsztaty kreatywne. Kolejnym zadaniem, z którym zmierzą sińę Raciborscy Hakowicze bńędzie stworzenie kampanii zachńęcającej do wykonania badań profilaktycznych oraz reklamy. Nastńępnie bńędą musieli wyreżyserowaæ krótki filmik dokumentalny.
Uczennice bardzo dzińękują wszystkim osobom, które włączyły sińę w akcjńę i wspierały je w działaniach.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

Archiwa
%d bloggers like this: