Rada Rodziców

Drodzy Rodzice,

Serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty dokonane na konto Rady Rodziców.
Pieniądze, które wpłacacie, przeznaczymy m.in. na:

 • zakup strojów sportowych dla reprezentacji dziewcząt, które osiągają bardzo wysokie wyniki w różnych zawodach i tym samym są wizytówką szkoły. Ich stroje były już bardzo sfatygowane, a Wasze wpłaty pozwolą na zakup nowych, porządnych ubrań sportowych,
 • prenumeratę czasopism dla biblioteki,
 • koszty delegacji dla uczniów wyjeżdżających na konkursy,
 • działalność Samorządu Uczniowskiego,
 • koszty Dni Otwartych,
 • artykuły promocyjne szkoły,
 • nagrody dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce na koniec roku szkolnego,
 • nagrodę dla najlepszego ucznia kończącego Liceum Plastyczne,
 • sponsorowanie wyjazdów plenerowych Liceum Plastycznego,
 • sponsorowanie kosztów wyjazdu na wycieczkę dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
 • zakup książek potrzebnych dla uczniów przygotowujących się do konkursów. Książki te pozostają w bibliotece szkolnej i są oznaczone stemplem “Zakupiono ze środków Rady Rodziców”.

Część wpłaconych przez klasę pieniędzy wraca do klasy na koniec roku szkolnego. W zeszłym roku dzięki Państwa wsparciu udało się zakupić sprzęt nagłaśniający, dzięki któremu nasze imprezy szkolne ładnie brzmią.

Za wszystkie dotychczasowe wpłaty dziękujemy i prosimy o dalsze.

Z wyrazami szacunku,
członkowie Rady Rodziców przy ZSO nr 1 w Raciborzu
Barbara Kempe
Andrzej Bugiel
Alicja Marcinek – Kruty
Ilona Janus
Andrzej Lipiec
Marek Pawlik
Tomasz Cofała
Wojciech Mitręga
Janusz Niżborski

Wpłaty na Radę Rodziców można przelać na konto:
82 8475 0006 3001 0012 8209 0001 - Rada Rodziców przy ZSO nr 1 w Raciborzu
(w tytule należy podać imię i nazwisko ucznia i klasę).

Ustalona składka to 50 zł na semestr, jednak każda, nawet najmniejsza kwota to cenne wsparcie dla naszych dzieci.

Archiwa