Spotkanie z absolwentką – Gabrielą Lenartowicz

W poniedziałek 5. marca gościliśmy w szkole Panią Gabrielę Lenartowicz, posła na Sejm RP. Było to kolejne “Spotkanie z Absolwentem”, cykl organizowany przez Pana Krystiana Łyczka.
Pani Gabriela Lenartowicz, obecnie polityk, z zamiłowania samorządowiec, pełniła wcześniej wiele ważnych funkcji. Była prezesem FOŚiGW, członkiem zarządu województwa śląskiego, wicewojewodą. Na początku spotkania odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczniom klas Liceum Plastycznego, którzy brali udział w konkursie na logo szkoły. Nasze uzdolnione muzycznie koleżanki i koledzy przygotowali program artystyczny, zaśpiewano również piosenkę, nieoficjalny hymn szkoły. Później Pani poseł opowiadała o pracy Sejmu, życiu politycznym oraz przybliżyła problemy związane z czystością powietrza – jest autorem projektu ustawy “Polska bez smogu”; jako członek zespołu parlamentarnego na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce, przygotowała go z ramienia PO.
Można było dowiedzieć się wielu ciekawych, wcześniej nieznanych szczegółów.

Archiwa
%d bloggers like this: