Spotkanie z Conradem w PWSZ

Dnia 2 czerwca 2016 roku klasa druga humanistyczna naszego liceum uczestniczyła w zajńęciach na temat „Przesłanie Jądra ciemności Josepha Conrada”Dr Daniel Vogel – dyrektor instytutu neofilologii raciborskiej PWSZ – zaprezentował licealistom ciekawy wykład, ilustrowany prezentacją mulitimedialną, przedstawiającą interesującą biografińę Conrada, jego podróż w głąb Afryki do Konga, a także wątki biograficzne pojawiające sińę w noweli Jądro ciemności. Dopełnieniem wykładu były fragmenty filmu Czas Apokalipsy Francisa Forda Coppoli, bńędące luźną adaptacją utworu Conrada. Wińęcej w rozwinińęciu newsa.

Dnia 2 czerwca 2016 roku klasa druga humanistyczna naszego liceum uczestniczyła w zajńęciach na temat „Przesłanie Jądra ciemności Josepha Conrada”Dr Daniel Vogel – dyrektor instytutu neofilologii raciborskiej PWSZ – zaprezentował licealistom ciekawy wykład, ilustrowany prezentacją mulitimedialną, przedstawiającą interesującą biografińę Conrada, jego podróż w głąb Afryki do Konga, a także wątki biograficzne pojawiające sińę w noweli Jądro ciemności. Dopełnieniem wykładu były fragmenty filmu Czas Apokalipsy Francisa Forda Coppoli, bńędące luźną adaptacją utworu Conrada.

Zajńęcia były bardzo ciekawe, uczniowie chńętnie włączyli sińę w dyskusjńę na temat trudnych wyborów moralnych człowieka. Poddali ocenie postawńę głównego bohatera – Kurtza. Wyciągali wnioski dotyczące tajemnicy człowieka, tego, co w nim groźne i niewiadome…


Spotkanie to niewątpliwie poszerzyło horyzonty humanistów, mamy nadziejńę na kontynuacjńę współpracy ZSO nr 1 w Raciborzu z raciborską PWSZ. 

Archiwa
%d bloggers like this: