Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
I Liceum 
Ogólnokształcącego
im. Jana Kasprowicza w Raciborzu

Szanowni Absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Plastycznego!

W naszej szkole od wielu już lat działa Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO, które wspiera działania szkoły, ale przede wszystkim troszczy się o podtrzymywanie tradycji i historii „KASPROWICZA”.

Z inicjatywy stowarzyszenia losy wielu Absolwentów są kronikarsko upamiętniane, a wielu Absolwentów niejednokrotnie korzysta z gościnnych progów naszej szkoły, przychodzi tu na prelekcje – spotkania z uczniami, aby promować swoje osiągnięcia zawodowe czy artystyczne.

Zachęcamy wszystkich absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 do zapisanie się do stowarzyszenia – wniosek do pobrania.

Siedziba Stowarzyszenia:

ul. Jana Kasprowicza 11
47 – 400 Racibórz

Można wpłacać składki na :

Kraj : 13 1050 1328 1000 0022 1887 4499

Zagranica : IBAN PL 13 1050 1328 1000 0022 1887 4499

Archiwa