Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ w LO 1

Obrazy newsów: warzstaty_biol_07_11_2017_1.jpg

7 listopada 2017 roku uczniowie klas 1 i 2 o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez studentów, członków Studenckiego Koła Naukowego Biotechnologów przy Politechnice Śląskiej. Tematem zajęć była biologia molekularna w ramach, której uczniowie zapoznali się z metodą izolacji DNA, strukturą przestrzenną enzymów oraz zasadą działania tablicy Galtona. Następne, równie ciekawe(!), spotkanie z tymi studentami odbędzie się w przyszłym roku.

Obrazy newsów: warzstaty_biol_07_11_2017_4.jpg

Obrazy newsów: warzstaty_biol_07_11_2017_7.jpg

Obrazy newsów: warzstaty_biol_07_11_2017_8.jpg

Archiwa
%d bloggers like this: