Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Obrazy newsów: stypendia_2016.jpg 

W dniu 25 listopada 2016r w Rydułtowskim Centrum Kultury „Feniks” odbyła sińę uroczystośæ wrńęczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Wśród wyróżnionych znalazło sińę dwoje naszych uczniów: Marcel Strzeduła uczeń klasy 3MF reprezentujący I Liceum Ogólnokształcące  im. J.Kasprowicza oraz Agnieszka Kowalska uczennica klasy 4LP reprezentująca Liceum Plastyczne. Uczniowie Ci uzyskali w roku szkolnym 2015/16 świadectwa z wyróżnieniem (zachowanie wzorowe oraz najwyższe średnie w swoich szkołach). Wyróżnienia zostały im wrńęczone przez wicekuratora Dariusza Domańskiego, dyrektor Delegatury KO w Rybniku Alicjńę Bartkowiak i wicestarostńę Powiatu Raciborskiego Marka Kurpisa. Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i życzymy kolejnych sukcesów.

Obrazy newsów: stypendia_2016.jpg W dniu 25 listopada 2016r w Rydułtowskim Centrum Kultury „Feniks” odbyła sińę uroczystośæ wrńęczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Wśród wyróżnionych znalazło sińę dwoje naszych uczniów: Marcel Strzeduła uczeń klasy 3MF reprezentujący I Liceum Ogólnokształcące  im. J.Kasprowicza oraz Agnieszka Kowalska uczennica klasy 4LP reprezentująca Liceum Plastyczne. Uczniowie Ci uzyskali w roku szkolnym 2015/16 świadectwa z wyróżnieniem (zachowanie wzorowe oraz najwyższe średnie w swoich szkołach). Wyróżnienia zostały im wrńęczone przez wicekuratora Dariusza Domańskiego, dyrektor Delegatury KO w Rybniku Alicjńę Bartkowiak i wicestarostńę Powiatu Raciborskiego Marka Kurpisa. Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i życzymy kolejnych sukcesów.

Obrazy newsów: stypendium_2016_1.jpg

Archiwa
%d bloggers like this: