Stypendystki Prezesa Rady Ministrów

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu dają nam wiele powodów do dumy. Zawsze możemy na nich liczyć, osiągają wiele sukcesów, reprezentują nas na zawodach, konkursach, olimpiadach czy przedsięwzięciach artystycznych. Ostatnio tych wydarzeń było naprawdę bardzo dużo. Dziękujemy Wam za Wasz wysiłek prowadzący do spektakularnych wyników, które staramy się na bieżąco nagradzać i nagłaśniać.

Tym razem chylimy czoła przed naszymi Stypendystkami Prezesa Rady Ministrów: Pauliną Szincel z klasy 3 humanistycznej i Sabiną Labud z 3 klasy liceum plastycznego. Na uroczystej gali 14 grudnia 2018 roku w Rybniku dziewczęta odebrały dyplomy, nagrody i stypendia z rąk Śląskiego Wicekuratora Oświaty Dariusza Domańskiego, Dyrektora delegatury KO w Rybniku – pani Alicji Bartkowiak oraz członkini Zarządu Starostwa Powiatowego w Raciborzu – pani Ewy Lewandowskiej.

Paulina Szincel

Sabina Labud

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane uczniom wyróżniającym się w nauce – nasze dziewczęta miały najwyższe średnie ocen oraz wiele sukcesów w konkursach. Są wzorami rzetelności, pracowitości. Poza nauką realizują swoje pasje: Paulina – teatralne, Sabina – fotograficzne.

Gratulujemy WAM, dziewczęta! Dziękujemy! Jesteśmy z Was dumni!

Archiwa
%d bloggers like this: