Sukces Jerzego

Obrazy newsów: jerzy_janiczko.jpg

W sobotńę 13 lutego w Sosnowcu Jerzy Janiczko z klasy 3MF uczestniczył  w II etapie XLVI Olimpiady Literatury i Jńęzyka Polskiego. Zakwalifikował sińę do tego turnieju po napisaniu pracy na temat: Obraz kobiet w twórczości Cypriana Norwida. Jerzy kolejny raz udowodnił, że literatura jest jego pasją. Doskonale poradził sobie z wypracowaniem oraz testem jńęzykowym, choæ zabrakło mu kilku punktów, by wziąæ udział w czńęści ustnej, to i tak jego sukces jest bardzo duży. Serdecznie gratulujemy Jerzemu!

Poprzednie

Archiwa
%d bloggers like this: