Sukces młodych historyków

Ogromny talent, jeszcze większa pracowitość oraz właściwe ich ukierunkowanie mogą zakończyć się wyłącznie sukcesem, a w tym przypadku nawet podwójnym. Aleksandra Kaptur i Kasper Kaliniak, uczniowie P.Bożeny Dworak, z naszego Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi, zostali laureatami Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii, którego trzeci etap zakończył się 2 marca w Rybniku. Sukces podwójny, ale gratulacje należą się im poczwórne, gdyż takiego poziomu trudności nie było jeszcze na konkursie o poziomie gimnazjalnym. Zakres wymaganej wiedzy wykraczał znacząco poza obszar obowiązkowy programu nauczania, a Ola i Kasper, jako jedyni z całego powiatu raciborskiego, dostali się do finału i wygrali.

Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali naszych laureatów, P.Bożenie Dworak, P.Katarzynie Kwiotek za konsultacje z historii sztuki oraz całemu Gronu Pedagogicznemu, za stworzenie właściwego klimatu do rozwoju zainteresowań uczniów naszej szkolnej społeczności. Specjalne podziękowania należą się naszemu ubiegłorocznemu laureatowi Amadeusowi Krutemu, aktywnie wspierającemu Olę i Kaspra w przyswajaniu wiedzy, …bo… parafrazując klasyka … wszyscy w ZSO 1 to jedna rodzina…

Jednak główne gratulacje składamy Oli i Kasprowi. Jesteśmy z Was bardzo, bardzo dumni i życzymy Wam niekończącego się pasma sukcesów!

Archiwa
%d bloggers like this: