Światowy Dzień Zespołu Downa w ZSO nr 1

Pomimo odwołanych lekcji nasza społeczność szkolna włączyła się do obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa przypadającego na 21 marca. Tego dnia na znak solidarności z osobami z Zespołem Downa ubiera się skarpetki nie do pary. Taki mały gest wprowadzający odstępstwo od normy to wyraz szacunku wobec osób dotkniętych tym syndromem.

Niestety, przerwa spowodowana epidemią nie pozwoliła na szerzej zakrojoną akcję w naszej szkole, ale część działań udało się wprowadzić w życie. Chętni uczniowie z klas pierwszych wykonali plakaty propagujące ideę tej akcji i przesłali zdjęcia wykonanych prac.

Dodatkowo uczniowie i nauczyciele, niejednokrotnie ze swoimi rodzinami, zrobili zdjęcia stóp w skarpetkach nie do pary, by w ten sposób dać wyraz swojej empatii i połączyć się w tym szczególnym dniu z wszystkimi, którzy na co dzień maja styczność z osobami z trisomią 21 chromosomu. Nadesłane prace i zdjęcia zostały umieszczone na profilu fb raciborskiego Stowarzyszenia „Spektrum, które zrzesza rodziny osób ze spektrum autyzmu oraz z Zespołem Downa.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy poprzez swoje działania zwrócili uwagę na problem akceptacji inności. To dobrze odrobiona lekcja tolerancji.

Patrząc na dzisiejsze trendy w modzie młodzieżowej, widać, że niektórzy przez cały rok solidaryzują się z osobami z Zespołem Downa, bo skarpetki nie do pary stały się znakiem naszych czasów. Warto więc uzmysłowić podążającym za tymi trendami, w jak szczytnej akcji biorą udział. Poniżej link do oficjalnej strony zajmującej się propagowaniem idei Światowego Dnia Zespołu Downa.

https://www.worlddownsyndromeday2.org/

Kto w tym roku nie przyłączył się do akcji, ma szansę nadrobić zaległości w przyszłym roku. Pamiętajcie 21 marca, to nie tylko pierwszy dzień wiosny, ale także Światowy Dzień Zespołu Downa!

Archiwa
%d bloggers like this: