Talenty

Szkolne talenty, czyli stypendyści V edycji projektu "Śląskie - Inwestujemy w talenty"

Zwykle stypendyści realizowali swoje plany w przestrzeni szkolnej, ale w dobie koronawirusa udostępniliśmy dla nich przestrzeń wirtualną.

Śląskie – Inwestujemy w talenty jest projektem Samorządu Województwa Śląskiego realizowanym przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Uczniowie i uczennice w czasie pobierania stypendium podlegają opiece dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela, pedagoga lub doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole, do której uczęszczają.

Payment plan A

Payment in Full

Enrollment Fee with contract

Payment of Tuition* by August, 2016

Paid or drafted by August, 2016:

Payment plan B

Quarterly Tuition Payment

Payment of Enrollment Fee

4 quarterly payments of Tuition

Paid or drafted by August 1, 2016

Payment plan C

Monthly Tuition Payment

Payment of Enrollment Fee

10 monthly payments of Tuition

Tuition Refund Plan REQUIRED

Payment plan D

Monthly Tuition & Fees Payment

10 monthly payments of Tuition,

Field Trip Fee

1st Month's Tuition

Archiwa