Talenty

Szkolne talenty, czyli stypendyści V edycji projektu "Śląskie - Inwestujemy w talenty"

Zwykle stypendyści realizowali swoje plany w przestrzeni szkolnej, ale w dobie koronawirusa udostępniliśmy dla nich przestrzeń wirtualną.

Śląskie – Inwestujemy w talenty jest projektem Samorządu Województwa Śląskiego realizowanym przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Uczniowie i uczennice w czasie pobierania stypendium podlegają opiece dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela, pedagoga lub doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole, do której uczęszczają.

Dominika Ściepura - klasa 1Mp

Dominika o sobie

Prezentacja "Matematyka wokół nas"

Bretania - najmniej francuski z regionów Francji

Gry językowe

Archiwa