Tydzień Mediacji

W dniach 15 – 19 października w naszej szkole obchodziliśmy Tydzień Mediacji.
Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

W ramach zapoznania naszych uczniów z ideą mediacji, członkowie Młodzieżowego Koła Prawniczego „Temida” wraz z opiekunem – psychologiem szkolnym Barbarą Molędą-Kusidło uczestniczyli w debacie pt. „Praktyczne aspekty stosowania mediacji. Określanie przyczyn niedostatecznej popularności mediacji oraz działań w celu zwiększenia jej znajomości i efektywności” organizowanej przez Prezes Sądu Rejonowego w Raciborzu. Młodzi mieli okazję uczestniczyć w dyskusji z sędziami, mediatorami, adwokatami, przedstawicielami Policji oraz przedstawicielami placówek świadczących pomoc. Wspólnie wypracowane pomysły dot. szerzenia idei mediacji będą wykorzystywane w dalszych działaniach.

W dniu 16.10.2018 r. nasi uczniowie mieli okazję wysłuchać wykładu p. Jolanty Jarosz-Jędrzejak dot. praktycznego wykorzystywania mediacji oraz negocjacji w życiu zawodowym i codziennym. Młodzież mogła zapoznać się nie tylko z podstawowymi zasadami mediacji, ale również usłyszeć jak elementy mediacji i negocjacji mogą nam pomagać na co dzień.

O udziale naszych uczniów w debacie przeczytaj również tutaj: https://www.naszraciborz.pl/site/art/1-aktualnosci/0-/69280-podpisanie-porozumienia-o-wspolpracy-i-godziny-goracej-dyskusji–czyli-debata-sadu-rejonowego-w-raciborskiej-bibliotece-.html

Archiwa
%d bloggers like this: