Ubezpieczenie uczniów

Informujemy, że z dniem 26.10.2018 r. nastąpi zamknięcie konta bankowego wskazanego do opłat składek z tytułu ubezpieczenia NNW uczniów.

Rada Rodziców przy ZSO nr 1 wRaciborzu wybrała opcję grupowego ubezpieczenia NNW poprzez Agencję Ubezpieczeń SILESIA GROUP s.c. z Raciborza (tel. 32 414 08 47). Szczegóły znajdziecie Państwo tutaj. Rodzice opłacają polisę przelewem na konto.

Jednocześnie przypominamy, że ubezpieczenia uczniów w szkołach nie są obowiązkowe.

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawierana wyłącznie z woli rodziców.

Obligatoryjny pozostaje jedynie wymóg ubezpieczania dzieci i młodzieży szkolnej od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia przy organizacji wycieczek i imprez zagranicznych.

Archiwa
%d bloggers like this: