W poszukiwaniu inspiracji…

Poniżej foto-dokumentacja zajęć plenerowych z udziałem uczniów klasy I Liceum Plastycznego (specjalność: fotografia) (fot. Gabriela Habrom-Rokosz).
Tym razem tematem zajęć warsztatowych była raciborska architektura w obiektywie. Młodzież miała okazję po raz kolejny sprawdzić teorię w praktyce. Podejmując wyzwanie z różnych punktów widzenia uczniowie pogłębiali swoją wiedzę i doświadczenia z zakresu kompozycji obrazu fotograficznego, kreatywnego stosowania głębi ostrości oraz perspektywy.


Nastpęne

Archiwa
%d bloggers like this: