Warsztaty języka rosyjskiego na Uniwersytecie Śląskim

W czwartek 6 kwietnia 2017 roku, grupa uczniów klas drugich, którzy uczą się języka rosyjskiego w naszej szkole, uczestniczyła w warsztatach języka rosyjskiego (opiekun – nauczyciel języka rosyjskiego – Leszek Radaj).
Zajęcia zostały zorganizowane przez pracowników naukowych Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego.
3 lekcje języka rosyjskiego z cyklu “Tego nie znajdziesz w podręczniku”, poświęcone były tematyce: “Tradycje kulinarne Rosji”. Zajęcia prowadziły doświadczone pracownice naukowe UŚ: dr Izabela Nowakmgr Swietłana Biczak oraz mgr Jaśmina Śmiech.
W przyszłym roku szkolnym znów zorganizujemy podobny wyjazd.

Obrazy newsów: ru_kulinaria_1.jpg

Obrazy newsów: ru_kulinaria_2.jpg

Obrazy newsów: ru_kulinaria_3.jpg

Archiwa
%d bloggers like this: