Warsztaty na Pustyni Błędowskiej

21 marca 2017 r. klasa 1 biologiczno-chemiczna uczestniczyła w warsztatach szkoleniowych „Ochrona obszarów Natura 2000 na terenach wojskowych” na Pustyni Błędowskiej. Szkolenie realizowane było w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000031, finansowanego ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obrazy newsów: pustynia_1.jpg

Warsztaty prowadził biolog i przyrodnik dr Wojciech Mróz, ekspert w dziedzinie ochrony przyrody i ekologii, pracownik Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Tematem szkolenia były sposoby ochrony przyrody i zasady zachowania się na terenach objętych ochroną Natura 2000 oraz  gospodarka odpadami na tych terenach i zagrożenia spowodowane wyciekiem substancji ropopochodnych.

Warsztaty rozpoczęły się o godz. 9:00 (w punkcie widokowym na wzgórzu Dąbrówka w Chechle) wprowadzeniem do szkolenia oraz przedstawieniem najważniejszych informacji  o projekcie. O 10:30 mieliśmy przerwę kawową. Po przerwie była dalsza część szkolenia: charakterystyka obszaru pustyni, przedmioty ochrony, plan zadań ochronnych i prowadzone działania ochronne. Później pojechaliśmy do miejscowości Klucze na przerwę obiadową. O godz. 14:00 uczestniczyliśmy na wykładach w Pustynnym Centrum Informacji. Szkolenie zakończyło się o godz. 15:00. Celem wycieczki było zapoznanie się z problematyką ochrony przyrody oraz ochrony środowiska na terenach wojskowych. Warsztaty były dla nas bardzo ciekawym doświadczeniem, ponieważ większość z nas nie miała jeszcze okazji oglądać prawdziwej pustyni na żywo.

 

Archiwa
%d bloggers like this: