Warsztaty “Odkrywamy możliwości fotografii i nowych mediów”

W środę 15 maja 2019 r. studenci II roku edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych raciborskiej PWSZ przeprowadzili kilkugodzinne warsztaty twórcze z uczniami klasy 3G1 pod hasłem:”Odkrywamy możliwości fotografii i nowych mediów”, w ramach realizacji programu dydaktyki edukacji plastycznej prowadzonej pod kierunkiem dr Gabrieli Habrom-Rokosz.
Studenci: Agnieszka Pacek (autorka fotorelacji), Barbara Łukoszek, Kasandra Lipińska, Iwona Piaszczyk, Patrycja Węgrzyn, Wiktoria Pietrasz (absolwentka I LO), Agata Wojtowicz, Klaudia Dworniczek i Paweł Wojaczek przekazali uczniom gimnazjum swoją wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania graficznego, szeroko rozumianej fotografii i intermediów. Dzięki wspaniale wyposażonym pracowniom (technologii informacyjnej, multimediów i fotografii) uczestnicy warsztatów mieli okazję odkryć fenomen fotografii.
Poprzedzona krótkim wprowadzeniem przez studenta Pawła Wojaczka projekcja filmu “Uchwycić cienie” z albumu “Geniusz zaklęty w fotografii”, pozwoliła młodzieży docenić rolę światła w fotografii i zrozumieć proces powstawania obrazów fotograficznych, poznać możliwości dagerotypii, czy rolę prototypu aparatu fotograficznego jakim jest camera obscura.
Studentki Agata Wojtowicz i Wiktoria Pietrasz zapoznały młodzież z procesem oddziaływania światła na materiał światłoczuły i tworzenia graficznych foto-śladów (odcisków antropomorficznych), przypominających prace wykonane w technikach grafiki warsztatowej, z niezwykle precyzyjnym odwzorowaniem faktury powierzchni skóry.
Panie Patrycja Węgrzyn i Klaudia Dworniczek przedstawiły możliwości ciemni fotograficznej oraz proces powstawania powiększeń w klasycznym procesie srebrowym metodą luksografii. natomiast zespół Kasandra Lipińska i Iwona Piaszczyk w studio fotograficznym zapoznały młodzież gimnazjalną ze zjawiskiem projekcji i sposobem aranżowania transparentnych scen, rejestrowanych za pomocą urządzeń cyfrowych.
W drugiej części warsztatów twórczych uczniowie klasy 3G1 konstruowali przestrzenne modele z przezroczystej folii, umożliwiające wykorzystanie najnowszych urządzeń tj. smartfonów w działaniach multimedialnych (hologram).
Z pewnością dla uczestników, jak i prowadzących, była to wspaniała przygoda artystyczna, a jednocześnie innowacyjna forma przekazywania wiedzy i praktyczne jej wykorzystanie. Dziękuję Dyrekcji ZSO1 za możliwość przeprowadzenia tego rodzaju warsztatów, koleżance Joannie Kazimierczak za wszelką pomoc w tym przedsięwzięciu, studentom za przygotowanie się do zajęć i ich przeprowadzenie, a młodzieży gimnazjalnej za wolę uczestnictwa i zaangażowanie.
Inicjatorka i koordynatorka warsztatów – dr Gabriela Habrom-Rokosz
Autorkami zdjęć są Agnieszka Pacek i Kasandra Lipińska.
Archiwa
%d bloggers like this: