Wieczór poetycki u Kasprowicza

Poprzednie

Wieczór poetycki u Kasprowicza

Wieczorem w piątek 23 stycznia 2015 roku aula naszej szkoły zamieniła sińę w klimatyczną kawiarenkńę: przy kawie, w blasku świec spotkali sińę miłośnicy poezji. Swoje wiersze czytał pan dr Jacek Molńęda. Ubarwiał on prezentacjńę własnej twórczości anegdotami, żartami. Po prostu dał sińę poznaæ z zupełnie innej strony, na co bardzo życzliwie reagowali słuchacze.

Niezwykle ważną czńęścią tego wieczoru były poetyckie debiuty młodych twórców. Swoje wiersze zaprezentowali:

Sandra Sztuka z 3MF, Klaudia Guzy z 3H, Zuzanna Mroczek z 1H oraz chłopcy Bartłomiej Kempe z 3H i Jerzy Janiczko z 2MF. Wińęcej w rozwinińęciu newsa.

Wieczorem w piątek 23 stycznia 2015 roku aula naszej szkoły zamieniła sińę w klimatyczną kawiarenkńę: przy kawie, w blasku świec spotkali sińę miłośnicy poezji. Swoje wiersze czytałpan dr Jacek Molńęda. Ubarwiał on prezentacjńę własnej twórczości anegdotami, żartami. Po prostu dał sińę poznaæ z zupełnie innej strony, na co bardzo życzliwie reagowali słuchacze.

Niezwykle ważną czńęścią tego wieczoru były poetyckie debiuty młodych twórców. Swoje wiersze zaprezentowali:

Sandra Sztuka z 3MF, Klaudia Guzy z 3H, Zuzanna Mroczek z 1H oraz chłopcy Bartłomiej Kempe z 3H i Jerzy Janiczko z 2MF.

Warto dodaæ, że ci uczniowie mają już spore sukcesy w różnych konkursach poetyckich. Na przykład Bartek i Jerzy są finalistami Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Plateranki”, Klaudia jest finalistką wojewódzkiego konkursu „Daj mi słowo”.

Pińękne tło muzyczne poetyckim prezentacjom zapewnili uczniowie naszego liceum. I tak piosenki Znów wńędrujemy i Uciekaj moje serce zaśpiewała Weronika Pytel z klasy 3H, której grą na skrzypcach towarzyszyła pani Katarzyna Kwiotek, a na pianinie Aleksandra Flegel z klasy 3MF. Oli Flegel w artystycznym wykonaniu ballady Bolesława Leśmiana Strój akompaniował Arek Kotwica, a na zakończenie zaśpiewała Ada Tril, własną interpretacjńę wiersza Zbigniewa Herberta 17 IX.

Całą uroczystośæ zorganizowali wszyscy wymienieni wcześniej uczniowie, a także Julia Jankowska, która przygotowała miłą pamiątkńę dla Gości – wiersze prezentowane na wieczorku w formie malutkiej książeczki, zaś Bartek Tański był uroczym konferansjerem.

Bardzo dzińękujemy, że tńę inicjatywńę przyjńęto tak ciepło: do auli przybyli panowie dyrektorzy, kilku nauczycieli (niektórzy za swoimi żonami, mńężami), rodzice oraz spora grupa uczniów i absolwentów I LO. Wśród gości znalazł sińę też pan Marek Rapnicki, znany animator kultury naszego miasta.

Mamy nadziejńę, że wkrótce spotkamy sińę znowu, może na wiosnńę?

Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszamy do współpracy i otwarcia sińę na prezentacjńę swoich talentów. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba…

Autorką zdjńęæ jest Julia Jankowska.

Wieczór poetycki u Kasprowicza

Obrazy newsów: poezja_wieczor.png

Archiwa
%d bloggers like this: