Współpracy z Fundacją Pennsylwania ciąg dalszy…

Obrazy newsów: mat_od_billa_news.jpg

Rozpoczął sińę czwarty rok współpracy LO1 z fundacją Pennsylvania Partnerships Abroad, Ltd. i jej przewodniczącym – Billem Minskerem. Współpraca ta polega na niestandardowej nauce jńęzyka angielskiego. Fundacja raz w roku przesyła szkole materiały do nauki jńęzyka, z których korzystają nasi uczniowie.  Materiały te dostńępne są w szkolnej czytelni i bibliotece. Przez cztery lata udało sińę zgromadziæ całkiem pokaźny zbiór powieści, opowiadań, słowników, albumów, czasopism o różnej tematyce (popularno-naukowej, polityczno-społecznej, motoryzacyjnej), jak również zbiór filmów. Czytaj wińęcej w rozwinińęciu newsa.

Rozpoczął sińę czwarty rok współpracy LO1 z fundacją Pennsylvania Partnerships Abroad, Ltd. i jej przewodniczącym – Billem Minskerem. Współpraca ta polega na niestandardowej nauce jńęzyka angielskiego. Fundacja raz w roku przesyła szkole materiały do nauki jńęzyka, z których korzystają nasi uczniowie.  Materiały te dostńępne są w szkolnej czytelni i bibliotece. Przez cztery lata udało sińę zgromadziæ całkiem pokaźny zbiór powieści, opowiadań, słowników, albumów, czasopism o różnej tematyce (popularno-naukowej, polityczno-społecznej, motoryzacyjnej), jak również zbiór filmów.

Obrazy newsów: mat_od_billa.jpg

Bill Minsker jest nauczycielem akademickim Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ale nie tylko. Bill to prawdziwy pasjonat, który raz w roku angażuje sińę w przeprowadzenie zajńęæ z jńęzyka angielskiego z uczniami naszej szkoły, licealistami jak również gimnazjalistami. Uczniowie bardzo chńętnie biorą udział w tych zajńęciach i już dzisiaj niecierpliwie czekają na kolejna wizytńę Billa, która zaplanowana jest na kwiecień.

ED


Archiwa
%d bloggers like this: