Wspominamy warsztaty fotograficzne w LSP – SKARB Z JABŁONKI (I połowa XI w. p.n.e.)

W trudnym okresie pandemii koronawirusa COVID 19, a jednocześnie zbliżającym się jubileuszu dziesięciolecia Liceum Sztuk Plastycznych ZSO1 warto wspomnieć o niezwykłym wydarzeniu, które miało miejsce tuż przed wprowadzeniem kształcenia zdalnego, zaś jego efekty będzie można podziwiać przez wiele lat w Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej oraz licznych publikacjach.

Otóż w ramach współpracy zawartej pomiędzy Liceum Sztuk Plastycznych ZSO1 w Raciborzu, a Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej zorganizowane zostały warsztaty fotograficzne podczas których młodzi adepci szeroko rozumianej sztuki tj. uczniowie klasy III LSP mieli okazję poznać historię odkrycia prawdziwego skarbu oraz sprawdzić swoje umiejętności warsztatowe wykonując dokumentację fotograficzną zestawu cennych przedmiotów.

Jak poinformowała nas Pani archeolog Izabela Szter z głubczyckiego muzeum: Fotografowane zabytki to tzw. „skarb z Jabłonki”, który został odkryty na obrzeżach wsi w maju 2015 roku. Przedmioty te były prawdopodobnie złożone w jamie (ukryte?). Tego dokładnie nie wiem, gdyż zabytki znaleziono na powierzchni ziemi, poza ich pierwotnym kontekstem zdeponowania. Być może zostały wyorane na powierzchnię, na co wskazywałby deformacje dwóch naramienników/nagolenników. Zabytki te mają ponad 3 tys. lat. Dokładnie datować należy je na 1 połowę XI w. przed narodzeniem Chrystusa i wiązać z ludnością tzw. kultury łużyckiej, która w tym czasie zasiedlała tereny Śląska.

Dysponując profesjonalnie wyposażoną pracownią fotografii można było podjąć się tego rodzaju naukowo-artystycznego wyzwania i wykonać dokumentację fotograficzną skarbu z epoki brazu. W warsztatach czynnie uczestniczyli uczniowie grupy fotograficznej: Paulina Habrom, Emilia Krawczyńska, Julia Łubik, Oliwia Morawiec, Victoria Malcharek, Michalina Żebrowska i Szymon Mucha pod opieką Gabrieli Habrom-Rokosz (nauczyciel fotografii), Barbary Piechaczek (Dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej) i Izabeli Szter (archeolog).

Warsztaty fotograficzne poprzedziła krótka prelekcja z pokazem zabytków, którą przygotowała i przedstawiła młodzieży Pani archeolog oraz instruktaż dotyczący założeń formalnych podczas wykonywania tego typu dokumentacji. Następnie przystąpiono do realizacji zdjęć cennych eksponatów biorąc pod uwagę wytyczne naukowo-techniczne, jak również stosując indywidualne podejście artystyczne. W skład depozytu wchodziło 10 przedmiotów wykonanych ze stopu miedzi:

1. czarka z taśmowatym uszkiem, bogata ornamentowana, m.in. motywem siedmioramiennej gwiazdy na dnie,

2. tarczka (tzw. falera), z uszkiem po wewnętrznej stronie,

3. siekiera tulejkowa z uszkiem,

4. bransoleta z taśmy, zdobiona poprzecznymi żłobkami,

5. naramiennik lub nagolennik z pręta o przekroju owalnym,

6. naramiennik lub nagolennik tordowany,

7-10. cztery naramienniki lub nagolenniki z taśmy, zdobione polami poprzecznych i podłużnych żłobków.

Skarb z Jabłonki został umieszczony w specjalnej gablocie, wzbogacając tym samym stałą ekspozycję Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej. Uroczyste otwarcie miało miejsce 28 lipca 2020 r. Wydarzenie to poprzedziło szereg wykładów naukowych. Tego rodzaju przedsięwzięcie było z pewnością ciekawym doświadczeniem dla przyszłych plastyków, którzy być może będą mieli jeszcze okazję nie raz wykonywać tego rodzaju działania.

Więcej informacji:

http://powiatglubczycki.pl/3484/skarb-z-jablonki-w-zasobach-glubczyckiego-muzeum.html

http://radio.opole.pl/468,334461,skarb-trafil-do-glubczyckiego-muzeum-to-artefakt

https://www.wuozopole.pl/wydarzenia/252-otwarcie-wystawy-skarb-z-jablonki

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego niecodziennego wydarzenia.

Autorzy fotografii: Gabriela Habrom-Rokosz, Victoria Malcharek, Szymon Mucha, Izabela Szter.

Archiwa
%d bloggers like this: