Wychowawcy

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2020/2021
ODDZIAŁ
NAUCZYCIEL
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1H
mgr Anna Leśniak – Stęc
1M
mgr Aleksandra Bycina
1B
mgr Anna Strojny
1J
dr Andrzej Widota
2Hp
mgr Joanna Sokołowska
2Mp
mgr Ewa Dorobisz
2Bp
mgr Sybilla Weleda-Krężlewska
2MDp
mgr Bożena Dworak
2Jp
mgr Leszek Radaj
2H
mgr Bogna Jankowska
2M
mgr Marzena Niżborska
2B
mgr Bogdan Depta
2MM
mgr Zuzanna Koloska
2J
mgr Urszula Majewska
3H
mgr Krystian Łyczek
3M
mgr Joanna Karkocha
3B
mgr Piotr Michalak
3MD
mgr Małgorzata Wranik
3J
mgr Aleksandra Mekeresz
LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
1LSP
mgr Agnieszka Białas
2LP
mgr Joanna Kazimierczak
2LPp
dr Katarzyna Kwiotek
3LP
mgr Michał Sitek 
4LP
mgr Wojciech Janiczko
Archiwa