Wyjątkowe polsko-niemieckie spotkanie twórcze

W sobotnie przedpołudnie 23 listopada br. w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu miało miejsce twórcze spotkanie polsko-niemieckiej grupy młodzieży wraz z opiekunami oraz prowadzącymi warsztaty – Anitą Pendziałek i Gabrielą Habrom-Rokosz. Uczestników warsztatów przywitała Pani Wicedyrektor ZSO1 mgr Grażyna Strózik oraz z ramienia Starostwa Raciborskiego – Pan Starosta Grzegorz Swoboda i Pani Karolina Kunicka. Po omówieniu programu wizyty realizowanej w ramach projektu: “Wege zur Erinnerung – sind Chancen für die Zukunft” jej uczestnicy zapoznani zostali z różnymi formami i rodzajami prezentacji, slajdowisk oraz działań o charakterze audio-wizualnym. W drugiej części sobotniej wizyty, złożonej z trzech etapów dokonano próby odkrycia istoty fotografii dokumentalnej, jako świadectwa odnoszącego się do istniejącej rzeczywistości. Na podstawie analizy formalnej wybranych fotografii wskazane zostały istotne elementy formy obrazu za pomocą których, autor wyraża siebie w fotografii (kompozycja, punkt mocny, akcent kolorystyczny, dialog światła i cienia, punkt widzenia i inne). Zwracając uwagę na treść zawartą w danym kadrze dokonano próby odsłonięcia sensu zdjęcia, czyli przekazu. Merytoryczną część warsztatów, mającą na celu przygotowanie młodzieży do wykonania zdjęć w miejscach pamięci, uwzględniających charakter tych miejsc i wydarzeń z przeszłości, poprzedziły działania twórcze w ciemni fotograficznej, ilustrujące istotę procesu srebrowego, tj. powstawania obrazu na materiale światłoczułym.  Ten praktyczny warsztat pozwolił uczestnikom na uzmysłowienie sobie roli światła w fotografii oraz jej wieloznacznego określania, jako: zdjęcie, odbitka, odcisk, ślad, świadectwo … Trzeci z kolei etap warsztatów fotograficznych – oparty na pokazie i analizie wybranych fotografii autorstwa absolwenta ILO – Adama Rokosza OP z cyklu “Inkarnacja” oraz dokumentacji pracy dyplomowej “BRZEZINKA – świadomość fotograficzna trzeciego pokolenia” autorstwa absolwentki Liceum Plastycznego ZSO1 Sabiny Czekały, stanowiły wprowadzenie do misji uczestników projektu, jaką stanowił ich wyjazd do Muzeum w Oświęcimiu.

Archiwa
%d bloggers like this: