Wykłady na Politechnice śląskiej w Gliwicach

Obrazy newsów: politechnika_list_2016_news.jpg 25.11.2016 r. klasa II AM wysłuchała kilku wykładów na Politechnice śląskiej w Gliwicach. Młodzież dowiedziała sińę jak „oddychają” budynki, czyli jak działa wentylacja i dlaczego nie zawsze moża po prostu otworzyæ okna. W ramach eksperymentu za pomocą dymu zostało zaprezentowane działanie wentylacji na auli, w której odbywały sińę wykłady. Uczniowie mieli okazjńę dowiedzieæ sińę z jakimi problemami trzeba sińę zmierzyæ projektując system wodociągowy w miastach.
Obrazy newsów: politechnika_list_2016_news.jpg 25.11.2016 r. klasa II AM wysłuchała kilku wykładów naPolitechnice śląskiej w Gliwicach. Młodzież dowiedziała sińę jak „oddychają” budynki, czyli jak działa wentylacja i dlaczego nie zawsze moża po prostu otworzyæ okna. W ramach eksperymentu za pomocą dymu zostało zaprezentowane działanie wentylacji na auli, w której odbywały sińę wykłady. Uczniowie mieli okazjńę dowiedzieæ sińę z jakimi problemami trzeba sińę zmierzyæ projektując system wodociągowy w miastach.

W czasie zajńęæ zaprezentowano działanie pompy próżniowej Savery’ego. W ramach prezentacji były poruszone zagadnienia dotyczące niskiej emisji. W szczególności został pokazany wpływ rodzaju spalanego paliwa oraz organizacji procesu spalania na emisjńę zanieczyszczeń w kotłach małej mocy. Ostatnie zajńęcia dotyczyły naśladowania przyrody w ochronie środowiska naturalnego. Młodzież miała okazjńę poznaæ procesy biotechnologiczne, które służą ochronie środowiska wodnego i w których myśl technologiczna doprowadziła do zintensyfikowania zjawisk znanych człowiekowi, w celu usunińęcia CNP z zanieczyszczonej wody.

Obrazy newsów: politechnika_list_2016_1.jpg

Obrazy newsów: politechnika_list_2016_2.jpg

Obrazy newsów: politechnika_list_2016_3.jpg

Obrazy newsów: politechnika_list_2016_4.jpg

Obrazy newsów: politechnika_list_2016_5.jpg

Obrazy newsów: politechnika_list_2016_6.jpg

Archiwa
%d bloggers like this: