Wystawa fotografii Adama Rokosza OP Blíž k pravdě („Bliżej prawdy“)

W ramach obchodów krajowego tygodnia bibliotek w Knihovne Petra Bezruče w Opavě [CZ] otwarta została kolejna wystawa dokumentu fotograficznego absolwenta I LO w Raciborzu – Adama Rokosza OP. Wernisaż wystawy fotografii “Bliżej prawdy” poprzedził koncert organowy. Następnie autor fotografii oprowadził gości po wystawie odsłaniając krok po kroku okoliczności powstania kolejnych zdjęć, czy zrealizowanych w różnych krańcach Europy projektów fotograficznych. Kurator wystawy dr Danuše Sztablová – pracownik naukowy Uniwersytetu w Ostrawie w dialogu z autorem prac zachęcała zwiedzających do głębszych refleksji na temat prawdy w fotografii, umiejętności obserwacji oraz sztuki kadrowania.

W toku dyskusji – w odniesieniu do konkretnych prac – poruszano między innymi takie problemy, jak znaczenie i wartość prawdy w dzisiejszym świecie. Spotkanie twórcy z zainteresowanymi odbiorcami stało się okazją do odpowiedzi na wiele pytań. Co boskiego, a co ludzkiego spotyka się w tajemnicy prawdy w codziennym biegu życia? Co zabrania w dzisiejszym świecie temu, aby prawda i mądrość zwyciężyły? Czy jest to nowa post-postmodernistyczna filozofia, która nie uważa prawdy za wielki temat filozoficzny?

A co z ludźmi?

Dlaczego niektórzy ludzie szanują prawdę dla niej samej, zaś inni odrzucają ją jako wartość? W jakich warunkach rozwija się ludzkie poszanowanie prawdy, z czego to wynika? Czy wysiłki zmierzające do skupienia się na prawdzie w codziennym życiu w dzisiejszym świecie wciąż mają potencjał, aby przejść do szacownego poziomu ludzkiego myślenia?

Obok rozważań na temat treści zawartej w poszczególnych kadrach, podczas zwiedzania wystawy dotknięto również problemu samej formy. Na całość ekspozycji składa się 17 prac (w tym 16 monochromatycznych i jedna barwa), stanowiących wybrane fotografie z kilku projektów. Zdecydowana większość wykonana jest w procesie srebrowym tj. powiększenie na barycie (techniki szlachetne). Jedynie trzy wielkoformatowe prace powstały w technologii cyfrowej.

O autorze:

Adam Rokosz OP urodził się w Raciborzu (PL). 2003-2009 studiował na uniwersytecie w Regensburgu (D) muzykologię (muzikologie) i technologie informacyjne (informační technologie). W tym czasie pracował jako administrator IT (administrátor IT), pielęgniarz (ošetřovatel) oraz fotograf-freelancer. 2009 wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego (Řád bratří kazatelů, Dominikáni), w którym jest bratem (fráter) i studiuje teologię katolicką. Mieszka w Wiedniu (Wien, Rakousko).

Archiwa
%d bloggers like this: