Wywiadówki

Zebrania Rodziców z wychowawcami odbńędą sińę w najbliższy czwartek 9 lutego o godz. 17.00. Tematyka zebrań: podsumowanie klasyfikacji śródrocznej. Zapraszamy!
Archiwa
%d bloggers like this: