Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym

Serdecznie zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym, organizowanym po raz trzeci przez Liceum Plastyczne działające w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1w Raciborzu. Motywem przewodnim tegorocznej edycji konkursu są „ZABYTKI Z LISTY ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA KULTURY UNESCO – WSPÓLNA SPUŚCIZNA EUROPY”.

Tematem przewodnim Konkursu, odbywającego się pod patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego Bolesława Piechy oraz Starosty Raciborskiego Ryszarda Winiarskiego, we współpracy z Fundacją Ofki Raciborskiej, jest plastyczna interpretacja tematu „ZABYTKI Z LISTY ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA KULTURY UNESCO – WSPÓLNA SPUŚCIZNA EUROPY”. Udział w Konkursie jest bezpłatny i mogą w nim brać udział uczniowie klas gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatu raciborskiego. Każda plansza powinna zawierać jeden lub kilka zabytków, które zostaną przedstawione w formie plastycznej i opatrzone najważniejszymi informacjami (np. co to za obiekt, gdzie się znajduje, kto jest jego autorem, od kiedy znajduje się na liście UNESCO, dlaczego znalazł się na tej liściem, itp.). Prace mogą mieć charakter malarski, rysunkowy, graficzny, fotograficzny lub prezentować własną technikę, ale muszą być wykonany w formie planszy o rozmiarach minimum A3.

Laureatom – autorom, którzy zdobędą trzy pierwsze miejsca w Konkursie, zostaną przyznane dyplomy specjalne oraz nagrody w postaci wycieczki do Strasburga, gdzie zwiedzane będą m. in.  instytucje unijne, która odbędzie się w czerwcu 2018 roku. Prace laureatów oraz wybrane prace plastyczne wezmą udział w wystawie pokonkursowej, która otwarta zostanie podczas uroczystego rozstrzygnięciu Konkursu.

Celem Konkursu jest rozbudzenie wyobraźni artystycznej i zachęcenie młodzieży z powiatu raciborskiego do aktywności plastycznej poprzez zainteresowanie dziedzictwem kulturowym Europy, ochroną zabytków, działalnością UNESCO, a także historią i kulturą krajów należących do Unii Europejskiej, oraz przedstawienie prac, które będą stanowić plastyczną interpretację wspólnej spuścizny Europy jaką są zabytki znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury na terenie Europy. Szczególnie zachęcamy Uczestników do zinterpretowania motywu przewodniego Konkursu przez pryzmat zabytków polskich, znajdujących się na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, bowiem rok 2018 to szczególny rok, w którym Polska świętuje rocznicę odzyskania niepodległości.

Prace konkursowe będzie można przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2018 roku (poniedziałek) do godz. 15.00 na adres Organizatora: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 11, 47-400 Racibórz lub osobiście złożyć w sekretariacie Szkoły. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali wręczenia nagród, która odbędzie się 25 maja 2018 roku (piątek) o godz. 14.00 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Poniżej regulamin Konkursu wraz załącznikami.

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 2018

Archiwa
%d bloggers like this: