Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków

zaproszenie_sp.gif

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół  Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu zaprasza wszystkich swoich członków na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbńędzie sińę w dniu 11 lutego 2013 roku  o godzinie 17.00 w I LO w Raciborzu

W przypadku braku co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, drugi termin Walnego Zgromadzenia wyznacza sińę na 11 lutego 2013 roku godzinńę 17.15

Porządek obrad znajduje sińę w rozwinińęciu newsa.

zaproszenie_sp.gif

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół  Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu zaprasza wszystkich swoich członków na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbńędzie sińę w dniu 11 lutego 2013 roku  o godzinie 17.00 w I LO w Raciborzu

W przypadku braku co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, drugi termin Walnego Zgromadzenia wyznacza sińę na 11 lutego 2013 roku godzinńę 17.15

Porządek obrad znajduje sińę w rozwinińęciu newsa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków SAiPILO – Prezes Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Sekretarza
 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia
 4. Przyjńęcie i zatwierdzenie porządku obrad
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 6. Przedłożenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2012 – Zarząd
 7. Przedłożenie sprawozdania z działalności w 2012 – Zarządu
 8. Przedłożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2012 rok
 9. Głosownie nad udzieleniem absolutorium zarządowi stowarzyszenia
 10. Głosownie nad udzieleniem absolutorium komisji rewizyjnej stowarzyszenia
 11. Kierunki działalności Stowarzyszenia na lata  2013/2014
 12. Dyskusja
 13. Przeprowadzenie Wyborów Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 14.  Ogłoszenie wyborów i przedłożenie Protokołów z wyboru:Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 15.  Wolne głosy i wnioski,
 16.  Zakończenie

 

Za Zarząd:

Prezes Zarządu

Wojciech Janiczko

 

Nastpęne

Archiwa
%d bloggers like this: