Zebrania

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/18
Data Tematyka
15 września 2017
(piątek) godz. 17.00
 • Spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów klas licealnych i gimnazjalnych
 • Wybór przedstawicieli rad klasowych
 • Wybór przedstawiciela do RR
 • Zapoznanie z dokumentacją szkolną (Statut szkoły, system oceniania, wymagania edukacyjne)
 • Informacja nt. egzaminów zewnętrznych
 • Informacje o zasadach korzystania z dziennika elektronicznego
18 grudnia 2017
(poniedziałek) godz. 17.00
 • Koncert świąteczny
 • Informacje o wynikach w nauce/ osiągnięciach uczniów
 • Propozycje ocen, w tym prognozy dotyczące ocen niedostatecznych
 

25 stycznia 2018
(czwartek)

godz. 17.00

 • Podsumowanie pracy śródrocznej
 • Informacje na temat procedur egzaminów zewnętrznych
 • Wnioski do dalszej pracy
19 marca 2018
(poniedziałek) godz. 17.00
 • Informacje o wynikach w nauce/ osiągnięciach uczniów (konsultacje)
 • Propozycje ocen, w tym prognozy dotyczące ocen niedostatecznych, dla uczniów klas maturalnych
14 maja 2018
(poniedziałek) godz. 16.30
 • Spotkanie z przedstawicielem Poradni Psychologiczno  -Pedagogicznej w Raciborzu dla rodziców uczniów klas trzecich gimnazjalnych w sprawie doradztwa zawodowego (s. 100)
 • Pedagogizacja rodziców i nauczycieli – cyberprzemoc (w auli)
 • Informacje o wynikach w nauce/ osiągnięciach uczniów
 • Propozycje ocen, w tym prognozy dotyczące ocen niedostatecznych
Archiwa