Zebrania

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

Data Tematyka
14 września 2020
(poniedziałek)
godz. 17.00 lub 17.30
(dla klas II,  III i IV – kontakt przez e-dziennik)
 • Spotkanie organizacyjne
 • Wybór przedstawicieli rad klasowych
 • Wybór przedstawiciela do Rady Rodziców
 • Zapoznanie z dokumentacją szkolną (Statut szkoły, system oceniania, wymagania edukacyjne)
 • Informacja nt. egzaminów zewnętrznych
 • Informacje o zasadach korzystania z dziennika elektronicznego (dla klas pierwszych)
18 grudnia 2020
(piątek)
spotkanie stacjonarne anulowane
ze względu na sytuację epidemiczną
 • Pedagogizacja rodziców
 • Informacje o wynikach w nauce/ osiągnięciach uczniów
 • Prognozy dotyczące ocen niedostatecznych
11 stycznia 2021
(poniedziałek)
spotkanie stacjonarne anulowane
ze względu na sytuację epidemiczną
 • Podsumowanie pracy w I półroczu
  (w zależności od potrzeb)
29 marca 2021
(poniedziałek)
 • Informacje o wynikach w nauce/ osiągnięciach uczniów
 • Propozycje ocen, w tym prognozy dotyczące ocen niedostatecznych, dla uczniów klas maturalnych
31 maja 2021
(poniedziałek)
 • Pedagogizacja rodziców
 • Informacje o wynikach w nauce/ osiągnięciach uczniów
 • Propozycje ocen, w tym prognozy dotyczące ocen niedostatecznych
Archiwa