Zebrania

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019
Data Tematyka
24 września 2019
(poniedziałek) godz. 17.00
 • Odporność psychiczna dzieci i młodzieży – spotkanie z Mariolą Kujańską, psycholog – pedagogizacja rodziców
 • Spotkanie organizacyjne rodziców uczniów klas licealnych i gimnazjalnych z wychowawcami (od godz. 17.45)
 • Wybór przedstawicieli rad klasowych
 • Wybór przedstawiciela do RR
 • Zapoznanie z dokumentacją szkolną (Statut szkoły, system oceniania, wymagania edukacyjne)
 • Informacja nt. egzaminów zewnętrznych
 • Informacje o zasadach korzystania z dziennika elektronicznego (da klas pierwszych)
17 grudnia 2018
(poniedziałek) godz. 17.00
 • Koncert świąteczny
 • Informacje o wynikach w nauce/ osiągnięciach uczniów
 • Propozycje ocen, w tym prognozy dotyczące ocen niedostatecznych
 

21 stycznia 2019
(poniedziałek)

godz. 17.00

 • Podsumowanie pracy śródrocznej
 • Informacje na temat procedur egzaminów zewnętrznych
 • Wnioski do dalszej pracy
25 marca 2019
(poniedziałek) godz. 17.00
 • Informacje o wynikach w nauce/ osiągnięciach uczniów
 • Propozycje ocen, w tym prognozy dotyczące ocen niedostatecznych, dla uczniów klas maturalnych
20 maja 2019
(poniedziałek) godz. 17.00
 • Szkolenie na temat procedur bezpieczeństwa, zachowania w sytuacjach nadzwyczajnych oraz obowiązków poszanowania drugiego człowieka (aula)
 • Informacje o wynikach w nauce/ osiągnięciach uczniów
 • Propozycje ocen, w tym prognozy dotyczące ocen niedostatecznych
Archiwa