Zebrania

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

Data Tematyka
20 września 2021
(poniedziałek)
godz. 17.00
(dla klas I – stacjonarnie; dla klas 3 po SP oraz 3LSP i 3LP – zdalnie)
  • Spotkanie organizacyjne
  • Wybór przedstawicieli rad klasowych
  • Wybór przedstawiciela do Rady Rodziców
  • Zapoznanie z dokumentacją szkolną (Statut szkoły, system oceniania, wymagania edukacyjne, procedury na czas epidemii)
  • Informacje o zasadach korzystania z dziennika elektronicznego (dla klas pierwszych)
27 września 2021
(poniedziałek)
godz. 17.00
(dla klas II – stacjonarnie; dla klas maturalnych – zdalnie)
  • Spotkanie organizacyjne
  • Wybór przedstawicieli rad klasowych
  • Wybór przedstawiciela do Rady Rodziców
  • Zapoznanie z dokumentacją szkolną (Statut szkoły, system oceniania, wymagania edukacyjne, procedury na czas epidemii)
  • Informacja nt. egzaminów zewnętrznych (dla klas maturalnych)
Terminy kolejnych zebrań zostaną podane w późniejszym terminie.
Archiwa