Zebrania

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

Data Tematyka
16 września 2019
(poniedziałek)

godz. 17.30

 • Spotkanie organizacyjne
 • Wybór przedstawicieli rad klasowych
 • Wybór przedstawiciela do RR
 • Zapoznanie z dokumentacją szkolną (Statut szkoły, system oceniania, wymagania edukacyjne)
 • Informacja nt. egzaminów zewnętrznych
 • Informacje o zasadach korzystania z dziennika elektronicznego (dla klas pierwszych)
16 grudnia 2019
(poniedziałek)

godz. 17.00

 • Koncert świąteczny
 • Informacje o wynikach w nauce/ osiągnięciach uczniów
 • Propozycje ocen, w tym prognozy dotyczące ocen niedostatecznych
 

30 stycznia 2020
(czwartek)

godz. 17.00

 • Podsumowanie pracy śródrocznej
 • Informacje na temat procedur egzaminów zewnętrznych
 • Wnioski do dalszej pracy
16 marca 2020
(poniedziałek)

godz. 17.00

 • Informacje o wynikach w nauce/ osiągnięciach uczniów
 • Propozycje ocen, w tym prognozy dotyczące ocen niedostatecznych, dla uczniów klas maturalnych
25 maja 2020
(poniedziałek)

godz. 17.00

 • Informacje o wynikach w nauce/ osiągnięciach uczniów
 • Propozycje ocen, w tym prognozy dotyczące ocen niedostatecznych

 

Archiwa