Miesięczne archiwum: lipiec 2013

Laureatka Olimpiady Jńęzyka Niemieckiego Vanessa Zwick została zaproszona na śniadanie Mistrzów w sali sejmiku śląskiego za osiągnińęcia w minionym roku 
Czytaj więcej
2 września po rozpoczńęciu roku szkolnego odbńędą sińę egzaminy z jńęzyka angielskiego dla  uczniów I klas Liceum oraz z niemieckiego 
Czytaj więcej
15 i 22 czerwca 2013 uczennice klas III L, III BC1 i II FN naszej szkoły przystąpiły do egzaminu DELF. 
Czytaj więcej
Wybierz kategorię

Nasze archiwalne artykułu