Roczne archiwum: 2014

  Na prośbńę przedstawicieli Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Raciborzu, uczniowie: Agnieszka Widenka, Aleksandra Rybińska, Sara Lorenz i Łukasz Lorenc 
Czytaj więcej
W piątek 19 grudnia 2014 roku nasi uczniowie tłumnie zgromadzili sińę w auli szkolnej na Jasełkach. Podczas wystńępu wszyscy mieli 
Czytaj więcej
Jak co roku nasza szkoła wzińęła udział w Szlachetnej Paczce. Do zorganizowania pomocy potrzebującym rodzinom włączyła sińę niemal cała szkolna społecznośæ, 
Czytaj więcej
W piątkowy poranek 12 grudnia 2014 roku uczniowie klas 1 BC oraz 2MH wybrali sińę pod opieką pani Katarzyny Kwiotek 
Czytaj więcej
W dniu 02.12.2014 r., 14 uczniów naszego liceum przystąpiło do pisemnej czńęści egzaminu jńęzykowego DSD II na poziomie C1, natomiast 
Czytaj więcej
  12 grudnia 2014 grupa uczniów naszej szkoły brała udział w jednodniowej wycieczce do Wiednia.  Relacja z wyjazdu wraz ze zdjńęciami w 
Czytaj więcej
Z przyjemnością informujemy, iż konkurs na francuskojńęzyczny kaligram, czyli ilustracjńę wiersza za pomocą jego wersów, został rozstrzygnińęty. Wyniki konkursu w rozwinińęciu newsa. 
Czytaj więcej
Z inicjatywy nauczycielek jńęzyka francuskiego p. Joanny Kazimierczak i p. Małgorzaty Sokołowskiej w dniu 10 grudnia 2014 r. odbył sińę 
Czytaj więcej
10.12.2014 roku w naszej szkole odbyło sińę rozdanie nagród zwycińęzcom konkursu plastycznego poświńęconego Mikołajkowi. Młodzi laureaci, jeszcze uczniowie szkół podstawowych, 
Czytaj więcej
Wybierz kategorię