Miesięczne archiwum: sierpień 2014

Dyrektor ZSO Nr 1 ze wzglńędu na wolne miejsca ogłasza rozpoczńęcie postńępowania uzupełniającego do Liceum dla Dorosłych od 27 sierpnia 2014 r. do 
Czytaj więcej
Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczńęcie roku szkolnego 2014/2015, które odbńędzie sińę w poniedziałek 1 września 2014 r. o godzinie 8:30 
Czytaj więcej

Nasze kategorie

Nasze archiwalne artykuły