Miesięczne archiwum: październik 2014

  Dnia 30.10.2014 r. odbyła sińę w naszej szkole impreza Halloween. Wydarzenie to nie jest obchodzone wprawdzie w naszym kraju, 
Czytaj więcej
Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzińęli udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy 
Czytaj więcej
Biblioteka szkolna powińększyła swój ksińęgozbiór o kolejne książki oraz czasopisma w jńęzyku angielskim, które otrzymaliśmy z fundacji Pensylvannia Partnership Abroad, 
Czytaj więcej
13 października br. odbyły sińę wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Obecnych było 606 z wszystkich 652 uczniów, co daje frekwencjńę 
Czytaj więcej
Już 26 września 2014 rozpoczńęto w naszej szkole obchody Dnia Jńęzyków Obcych: na szkole zawieszono flagi krajów, których jńęzyków możemy 
Czytaj więcej
Jeżeli lubisz literaturńę, jeśli jesteś wrażliwy na sztukńę, ciekawi Cińę teatr, opera… albo jeśli sam piszesz wiersze, opowiadania, po prostu tworzysz… lub 
Czytaj więcej
  W czwartek (2 października), w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, rozegrano  Mistrzostwa Raciborza Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Czytaj więcej
Bieżące informacje na temat Matury 2015 bńędą umieszczane w zakładce Dla uczniów i rodziców – Matura 2015.
Czytaj więcej
Wybierz kategorię

Nasze archiwalne artykułu