3. miejsce Oli i Marty w konkursie francuskojńęzycznym

Obrazy newsów: belgique_2015.jpg

Tuż przed wakacjami dwie uczennice naszego liceum: Aleksandra Kalicka i Marta Kolasa z klasy 2 BC odniosły sukces w konkursie poświńęconym jńęzykowi francuskiemu oraz francuskojńęzycznej Wspólnocie Walonii-Brukseli w Belgii. 18 czerwca br. w III Liceum Ogólnokształcącym w Pszczynie stanńęły do rywalizacji z drużynami ze śląska i Podbeskidzia zajmując III miejsce. Wińęcej w rozwinińęciu newsa.

Obrazy newsów: belgique_2015.jpg Tuż przed wakacjami dwie uczennice naszego liceum:Aleksandra Kalicka i Marta Kolasa z klasy 2 BC odniosły sukces w konkursie poświńęconym jńęzykowi francuskiemuoraz francuskojńęzycznej Wspólnocie Walonii-Brukseli w Belgii.

18 czerwca br. w III Liceum Ogólnokształcącym w Pszczynie stanńęły do rywalizacji z drużynami ze śląska i Podbeskidzia. Podczas poszczególnych konkurencji musiały wykazaæ sińę znajomością geografii i cywilizacji Belgii oraz jej artystów w sztukach plastycznych i muzyce. Tu Ola z Martą pokazały sińę z najlepszej strony, zdobywając aż 6 punktów i obejmując prowadzenie.

Najtrudniejszym elementem rywalizacji dla naszych drugoklasistek, na co dzień uczących sińę jńęzyka francuskiego zaledwie dwie godziny w tygodniu, była rozmowa z native speakerem. Konkurs zakończyły prezentacje dotyczące Belgii frankofońskiej przygotowane przez poszczególne drużyny.

W ostatecznej klasyfikacji dziewczńęta zajńęły III miejsce.

Sponsorem nagród było Przedstawicielstwo Walonii-Brukseli w Polsce oraz Starostwo Powiatowe w Pszczynie.

Obrazy newsów: belgique_2015_1.jpg

Obrazy newsów: belgique_2015_2.jpg

Obrazy newsów: belgique_2015_3.jpg

Obrazy newsów: belgique_2015_4.jpg

Obrazy newsów: belgique_2015_5.jpg

Obrazy newsów: belgique_2015_6.jpg

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: