Muzeum w liceum

W dniu 13 czerwca 2024 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu miała miejsce wyjątkowa lekcja, która doskonale wpisuje się w ideę edukacji włączającej. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, odwiedzili naszą szkołę, aby wziąć udział w zajęciach innowacyjnych „Muzeum w liceum”. Zajęcia zostały specjalnie przygotowane, tak żeby wprowadzić uczestników w fascynujący świat sztuki i kultury. Podczas wizyty, uczniowie mieli okazję zwiedzić szkolne mini muzeum, które jest unikalnym projektem realizowanym przez społeczność szkolną. W ramach zajęć, poznali nie tylko historię sztuki, ale również mieli możliwość interaktywnego udziału w warsztatach artystycznych. „Muzeum w liceum” to innowacyjny projekt, który pokazuje, jak ważna jest dostępność kultury i sztuki dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich możliwości fizycznych czy sensorycznych. Takie inicjatywy będą kontynuowane i rozwijane w przyszłości, aby promować wartości edukacji włączającej i równy dostęp do wiedzy i kultury dla wszystkich uczniów.

A. Rozłucka-Jankowska
Wybierz kategorię

%d bloggers like this: