Artystyczny Wrocław

18 października klasa IV Liceum Sztuk Plastycznych udała się do Wrocławia na wycieczkę przedmiotową z rysunku i malarstwa. Program artystycznego wyjazdu obejmował lekcje w przestrzeniach galeryjnych Muzeum Narodowego oraz plener rysunkowo-malarski w Ogrodzie Japońskim.

Pierwszym punktem programu było spotkanie w Muzeum Narodowym poświęcone księgom artystycznym Zbigniewa Makowskiego, wybitnego twórcy polskiej sztuki XX wieku. Pani Magdalena Szafkowska, pracownik działu grafiki współczesnej MN, przybliżyła osobę i twórczość tego malarza, rysownika, erudyty. Księgi artystyczne to ważny obszar działalności artystycznej Zbigniewa Makowskiego. Były one rodzajem notatnika, w których strumień świadomości malarza nabierał artystycznego kształtu. Wśród częstych motywów pojawiających się w tych księgach pojawiają się różnego rodzaju zapożyczenia, cytaty z dzieł wielkich mistrzów sztuki dawnej (np. Albrechtra Durera, Giorgiona, Jeana Ingres’a), ale również symbole zaczerpnięte z kultur i religii pozaeuropejskich, szczególnie wschodnich. Dbałość o dobór materiałów i stronę wizualną sprawia, że te ręcznie szyte przez samego Makowskiego księgi są na najwyższym poziomie artystycznym. W tych księgach obraz i tekst tworzą jedność, wzajemnie się przenikają i dopełniają. Pojawia się tam wiele odniesień do wybitnych dzieł literatury, filozofów oraz spisanych przez artystę własnych przeżyć i analiz, a wszystko zapisane w różnych językach, którymi biegle posługiwał się Makowski. Wielowątkowość i wielowymiarowość tych dzieł sprawia, że każda z ksiąg to ciekawa podróż i próba zagłębienia się w świadomość oraz podświadomość artysty. Podczas lekcji mieliśmy okazję przeglądnąć księgi, co jest wielką rzadkością, bo podczas wszystkich ekspozycji są prezentowane w szczelnie zamkniętych gablotach. Pani Szafkowska barwnie opowiadała o artyście, jego osobowości, gdyż miała okazję z nim się przyjaźnić. Temat ksiąg artystycznych nie przypadkowo pojawił się w klasie IV LSP, gdyż uczniowie sami będą realizować podobne zagadnienie w ramach lekcji rysunku i malarstwa.

W planie wycieczki nalazła się również plener rysunkowo-malarski w Ogrodzie Japońskim, wyjątkowo pięknym o tej porze roku. Podczas pleneru powstały pracę w technice akwareli oraz łączące rysunek cienkopisem z lawunkiem akwarelowym.

Ostatnim punktem programu była wizyta w Pawilonie Czterech Kopuł, oddziale Muzeum Narodowego, w którym prezentowane są zbiory polskiej sztuki współczesnej XX- wieku oraz wystawy czasowe. Obejrzeliśmy tam stałą kolekcję prezentującą najważniejsze trendy w sztuce polskiej do lat 80-tych XX wieku oraz wystawę czasową “Collage – klejone światy” przedstawiającą różne przykłady dzieł z wykorzystaniem techniki kolażu. Wśród prezentowanych prac znalazły się kolaże Kurta Schwitersa, Kazimierza Mikulskiego, Mariana Warzechy, ale również wyklejanki noblistki Wisławy Szymborskiej.

Wyjazd dostarczył wielu wrażeń, inspiracji i tematów do dyskusji, do których będziemy wracać podczas kolejnych lekcji rysunku i malarstwa.

Fotorelacja również na fb.

 

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: