Barwa światła w naturze – barwa w sztuce

Obrazy newsów: swiatlem_barwa_kreska_2015.jpg Zgodnie z realizowanym cyklicznie programem śWIATŁEM-BARW¡-KRESK¡ autorstwa dr Gabrieli Habrom-Rokosz młodzież Liceum Plastycznego uczestniczyła 23 września w warsztatach twórczych o charakterze proekologicznym. Wyjazd w plener poprzedził wykład wprowadzający na temat wychowania przez sztukńę w bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem przyrodniczym, wzbogacony prezentacją i filmem “Barwa w sztuce”. Warsztaty realizowane były tradycyjnie wraz z uczniami klas artystycznych Gimnazjum Nr 1, co sprzyja wymianie doświadczeń i integracji młodzieży. Wińęcej w rozwinińęciu newsa.
Obrazy newsów: swiatlem_barwa_kreska_2015.jpg Zgodnie z realizowanym cyklicznie programem śWIATŁEM-BARW¡-KRESK¡ autorstwa dr Gabrieli Habrom-Rokosz młodzież Liceum Plastycznego uczestniczyła 23 września w warsztatach twórczych o charakterze proekologicznym. Wyjazd w plener poprzedził wykład wprowadzający na temat wychowania przez sztukńę w bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem przyrodniczym, wzbogacony prezentacją i filmem “Barwa w sztuce”. Warsztaty realizowane były tradycyjnie wraz z uczniami klas artystycznych Gimnazjum Nr 1, co sprzyja wymianie doświadczeń i integracji młodzieży.

Bardzo dobre warunki atmosferyczne sprzyjały obserwacji barwy światła w naturze i umożliwiły rejestracjńę ciekawych kadrów. Dzińęki fachowej wiedzy pracownika naukowego Arboretum, pana Piotra Kolarczyka młodzież miała okazjńę poszerzyæ swoją wiedzńę na temat unikatowych roślin oraz poznaæ miejsca, które o tej porze roku warto zobaczyæ z uwagi na wyjątkowe walory estetyczne. 

Załączony materiał fotograficzny ilustruje klimat pierwszego dnia jesieni w Arboretum Bramy Morawskiej:

Obrazy newsów: swiatlem_g_habrom_rokosz_01.jpg

Obrazy newsów: swiatlem_g_habrom_rokosz_05.jpg

Obrazy newsów: swiatlem_g_habrom_rokosz_22.jpg

Obrazy newsów: swiatlem_g_habrom_rokosz_27.jpg

Wińęcej zdjńęæ w Galerii.

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: