Dzień Bezpiecznego Internetu

Z okazji DBI Dnia Bezpiecznego Internetu – na wszystkich lekcjach informatyki uczniowie mieli okazjńę przyjrzeæ sińę bliżej różnym aspektom dotyczącym zachowań w Internecie, bezpieczeństwa, ochrony prywatności w sieci oraz przejawów naruszania prawa na portalach społecznościowych i nie tylko. Dodatkowo uczniowie klas pierwszych gimnazjalnych wzińęli udział w spektaklu “Tysiąc lajków” w wykonaniu aktorów teatru Moralitet z Krakowa (gościnnie w MiPBP w Raciborzu).

Dzień Bezpiecznego Internetu

dbi2012_zaj.jpg

W czwartek, 23 lutego, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku, mający na celu przede wszystkim propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostńępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, informowanie rodziców, nauczycieli i wychowawców o problemie bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online. W Tym roku przyświecało nam hasło “Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat! Bezpiecznie!”. Za organizacjńę DBI w naszej szkole odpowiedzialna była klasa 1mat- inf, na czele z wychowawczynią panią Jolantą Dńębińską- Banak.

Wińęcej informacji w dalszej czńęści newsa.

dbi2012_zaj.jpg

W czwartek, 23 lutego, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku, mający na celu przede wszystkim propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostńępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, informowanie rodziców, nauczycieli i wychowawców o problemie bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online. W Tym roku przyświecało nam hasło “Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat! Bezpiecznie!”. Za organizacjńę DBI w naszej szkole odpowiedzialna była klasa 1mat- inf, na czele z wychowawczynią panią Jolantą Dńębińską- Banak.

Uczniowie gimnazjum oraz pierwszych klas liceum uczestniczyli w prelekcji dotyczącej bezpieczeństwa w sieci, złożonej z kilku czńęści: prezentacja o DBI, spotkanie z komisarzami policji, którzy opowiadali nam o prawnej stronie korzystania z Internetu oraz konkurs wiedzy, którzy dostarczył nam wiele zabawy. Ostatecznie, po zacińętej walce, w kategorii gimnazjum wygrała klasa 1g1, zaś w liceum na czele uplasowały sińę klasy 1mf oraz 1bc.
Ostatnim punktem programu było spotkanie z panią egzaminator ECDL czyli Europejskiego Certyfikatu Umiejńętności Komputerowych (European Computer Driving Licence), która opowiedziała nam o korzyściach zdawania tego egzaminu. W efekcie dowiedzieliśmy sińę co musimy umieæ aby podejśæ do ECDL, oraz co nam on umożliwia. Myślńę, że po tej prezentacji wielu z nas zdecyduje sińę na zdobywanie certyfikatu, bo otwiera on przed nami szereg możliwości.
Dzień Bezpieczego Internetu uważamy za w stu procentach udany!

Małgosia Bajerska kl. 1 mi

Galeria zdjńęæ z DBI
kliknij w link powyżej


Poniżej znajdują sińę linki odsyłające na strony DBI oraz certyfikatu ECDL, na które serdecznie zaprasza klasa 1 mi:

EDCL Polska

Safer Internet

 

 

Dzień Bezpiecznego Internetu

dbi_2012.jpg ‎23 lutego bńędziemy obchodzili w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu. W ramach DBI 2012 odbńędzie sińę konkurs dla uczniów naszej szkoły! Zgłoszenia 3 osobowych, klasowych zespołów prosimy dokonaæ do dn. 22.02.2012 do godz. 22 na adres: [email protected]

Zapraszamy! 🙂
Organizatorzy: kl. 1MI

dbi_2012.jpg ‎23 lutego bńędziemy obchodzili w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu. W ramach DBI 2012 odbńędzie sińę konkurs dla uczniów naszej szkoły! Zgłoszenia 3 osobowych, klasowych zespołów prosimy dokonaæ do dn. 22.02.2012 do godz. 22 na adres: [email protected]

Zapraszamy! 🙂
Organizatorzy: kl. 1MI

 

 

 

 

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: