Dzień Jńęzyków Obcych

Już 26 września 2014 rozpoczńęto w naszej szkole obchody Dnia Jńęzyków Obcych: na szkole zawieszono flagi krajów, których jńęzyków możemy sińę uczyæ: angielską, francuską, niemiecką i włoską. Natomiast w  czwartek 9 października odbyły sińę w dodatkowe imprezy, w ramach których klasy licealne i gimnazjalne miały za zadanie przygotowaæ dwa plakaty oraz potrawy charakterystyczne dla danych państw. Wszystkim klasom biorącym udział w imprezie dzińękujemy za zaangażowanie i gratulujemy pomysłów.

Zdjńęcia w rozwinińęciu newsa.

Już 26 września 2014 rozpoczńęto w naszej szkole obchody Dnia Jńęzyków Obcych: na szkole zawieszono flagi krajów, których jńęzyków możemy sińę uczyæ: angielską, francuską, niemiecką i włoską. Natomiast w czwartek 9 października odbyły sińę w dodatkowe imprezy, w ramach których klasy licealne i gimnazjalne miały za zadanie przygotowaæ dwa plakaty oraz potrawy charakterystyczne dla danych państw. Wszystkim klasom biorącym udział w imprezie dzińękujemy za zaangażowanie i gratulujemy pomysłów.

Prace „plastyczne”, czyli plakaty, ilustrowały strój regionalny lub narodowy danego kraju, oraz stanowiły reklamńę graficzną produktów, z których słyną poszczególne kraje. Najwińększym jednak zainteresowaniem cieszyło sińę odkrywanie smaków i dań każdego z państw lub regionów.

Talenty kulinarne  naszych uczniów można było podziwiaæ w trakcie degustacji. Na stołach znalazły sińę: francuska zupa porowa, kanadyjskie pancake’sy z syropem klonowym, naleśniki z kraju nad Loarą, belgijskie Waterloo i doceniany również przez wiedeńskich muzyków – tort Sachera. 

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: