Egzamin ustny DSD II

Obrazy newsów: dsd.jpg

Od poniedziałku do środy w naszej szkole odbywały sińę egzaminy ustne DSD II  w obecności Koordynatora Programu DSD. Zdecydowana wińększośæ zdających osiągnńęła poziom C1. Egzamin przebiega w dwóch czńęściach: omówienie problemu na podstawie materiałów przygotowanych przez komisjńę oraz prezentacja wybranego wcześniej tematu. Każda z czńęści zakończona jest rozmową dotyczącą przedstawionych zagadnień. Certyfikat jńęzykowy na poziomie C1 daje możliwośæ studiowania na dowolnej uczelni w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii bez konieczności zdawania egzaminu potwierdzającego znajomośæ jńęzyka,  może zwolniæ z lektoratu na studiach, jest też  dodatkowym atutem na rynku pracy.

Zdjńęcia w rozwinińęciu newsa.

Obrazy newsów: dsd.jpg Od poniedziałku do środy w naszej szkole odbywały sińę egzaminy ustne DSD II  w obecności Koordynatora Programu DSD. Zdecydowana wińększośæ zdających osiągnńęła poziom C1. Egzamin przebiega w dwóch czńęściach: omówienie problemu na podstawie materiałów przygotowanych przez komisjńę oraz prezentacja wybranego wcześniej tematu. Każda z czńęści zakończona jest rozmową dotyczącą przedstawionych zagadnień. Certyfikat jńęzykowy na poziomie C1 daje możliwośæ studiowania na dowolnej uczelni w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii bez konieczności zdawania egzaminu potwierdzającego znajomośæ jńęzyka,  może zwolniæ z lektoratu na studiach, jest też  dodatkowym atutem na rynku pracy.
Obrazy newsów: dsd_1.jpg Obrazy newsów: dsd_3.jpg
Obrazy newsów: dsd_2.jpg Obrazy newsów: dsd_4.jpg
Wybierz kategorię

%d bloggers like this: