Egzaminy DELF już za nami

delf_200x139.jpg 15 i 22 czerwca 2013 uczennice klas III L, III BC1 i II FN naszej szkoły przystąpiły do egzaminu DELF. Jest on honorowany na całym świecie, gdyż jego organizatorem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej Francji. Po czńęści pisemnej składającej sińę ze słuchania, czytania i pisania na poziomach A2 i B1, dziewczńęta musiały przejśæ przez czńęśæ ustną. Już dziś wiemy, że podjńęty wysiłek i chńęæ sprawdzenia swoich umiejńętności w posługiwaniu sińę jńęzykiem francuskim została pozytywnie oceniona przez francuskich egzaminatorów. Wszystkim “DELFowcom” serdecznie gratulujemy!
Wybierz kategorię

%d bloggers like this: