Finalistki 38.Ogólnopolskiej Olimpiady z Jńęzyka Niemieckiego

Obrazy newsów: paulina_sandra.jpg

Uczennice: Paulina Mucha oraz Sandra Mikołajec zostały Finalistkami 38. Ogólnopolskiej Olimpiady z Jńęzyka Niemieckiego. Finał Olimpiady odbył sińę w Poznaniu w dniach od 27.03. – 29.03.2015 r. i składał sińę z czńęści pisemnej oraz ustnej. Na czńęści ustnej były sprawdzane umiejńętności z  literatury, geografii i kultury krajów niemieckojńęzycznych (Niemiec, Austrii i Szwajcari). W czńęści ustnej była sprawdzania również  praktyczna znajomośæ jńęzyka niemieckiego.
Tytuł Finalisty zwalnia z matury jńęzyka niemieckiego!
SERDECZNE GRATULACJE!!!

Obrazy newsów: paulina_sandra.jpg Uczennice: Paulina Mucha oraz Sandra Mikołajec zostałyFinalistkami 38. Ogólnopolskiej Olimpiady z Jńęzyka Niemieckiego. Finał Olimpiady odbył sińę w Poznaniu w dniach od 27.03. – 29.03.2015 r. i składał sińę z czńęści pisemnej oraz ustnej. Na czńęści ustnej były sprawdzane umiejńętności z  literatury, geografii i kultury krajów niemieckojńęzycznych (Niemiec, Austrii i Szwajcari). W czńęści ustnej była sprawdzania również  praktyczna znajomośæ jńęzyka niemieckiego.
Tytuł Finalisty zwalnia z matury jńęzyka niemieckiego!
SERDECZNE GRATULACJE!!!

Obrazy newsów: paulina_sandra_2.jpg

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: