Francuski z native speakerem w naszej szkole!

 Obrazy newsów: franc_maj.jpg

W ciągu pierwszych majowych tygodni, uczniowie klas II uczący sińę jńęzyka francuskiego mieli okazjńę poznaæ p. Marca Bonnetin, francuskiego native speakera, który poprowadził dla nich ciąg kilku lekcji przygotowujących do certyfikatu DELF. Wińęcej w rozwinińęciu newsa.

 Obrazy newsów: franc_maj.jpg

W ciągu pierwszych majowych tygodni, uczniowie klas II uczący sińę jńęzyka francuskiego mieli okazjńę poznaæ p. Marca Bonnetin, francuskiego native speakera, który poprowadził dla nich ciąg kilku lekcji przygotowujących do certyfikatu DELF.

Jak sińę okazało, nie było problemu ze zrozumieniem jńęzyka znad Loary w wykonaniu prawdziwego Francuza. Każdy uczeń musiał zabraæ głos. Rozmowom prowadzonym w trakcie zajńęæ towarzyszyły salwy śmiechu, dreszczyk emocji, a nawet niewielki stres. Uczniowie również chńętnie pytali prowadzącego o jego pobyt w Polsce, pracńę, zainteresowania, a także znajomośæ jńęzyka polskiego i kultury naszego kraju.

Mamy nadziejńę na dalszy ciąg takich spotkań dla kolejnych klas uczących sińę jńęzyka francuskiego.

Obrazy newsów: franc_maj2015.jpg

Obrazy newsów: franc_maj2015_2.jpg

Obrazy newsów: franc_maj2015_3.jpg

Obrazy newsów: franc_maj2015_4.jpg

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: