IV edycja Konkursu Prozdrowotnego „Primo Zdrowie” – rozstrzygnięta!

W środę, 15 czerwca, miało miejsce uroczyste wręczenie nagród laureatom IV edycji Powiatowego Konkursu Prozdrowotnego „Primo zdrowie”. Spotkanie odbyło o godz. 10.00 w tzw. lustrzanej sali.

Konkurs był odpowiedzią na kryzys ekologiczny, jakim jest lawinowo już dziś narastający proces degradacji i wyniszczania środowiska przyrodniczego. Tegoroczna edycja, polegająca na samodzielnym przygotowaniu eseju ekologicznego pod tytułem „Zagrożenia różnorodności przyrodniczej i sposoby jej ochrony – moje spostrzeżenia” stała się pretekstem do krytycznej refleksji nad miejscem człowieka w środowisku przyrodniczym oraz nad relacjami świata ludzkiego i świata przyrody. Znakomity poziom esejów – erudycyjnych, subtelnych i oryginalnych – których treść dostarczyła odpowiedzi na pytanie o sposób istnienia człowieka w przyrodzie, i o to, jak powinien zachować się wobec swego przyrodniczego otoczenia i dlaczego powinien tak postępować, zdecydował o wygranej.

Nie mniejszą rolę, w ocenie komisji konkursowej, odegrała atrakcyjna warstwa językowa i umiejętność formułowania spójnej koncepcji, a także osobowość twórcza ujawniona ulokowaniem własnego doświadczenia i spostrzeżeń w kontekście prezentowanych rozważań.

W sumie docenionych zostało 8 uczestników, którzy wykazali się szczególnym talentem literackim i dojrzałością ekologiczną. Laury zwycięstwa przypadły uczniom klas ósmych:

  • Ksaweremu Bęsiowi ze Szkoły Podstawowej nr 4 (opiekun: Janina Militowska),

  • Juliannie Helmich i Amelii Zimny z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (opiekun: Barbara Krok),

  • Cezaremu Klimasowi i Tomaszowi Szendzielerzowi ze Szkoły Podstawowej nr 1 (opiekun: Ewa Nizio),

  • Annie Kubiak ze Szkoły Podstawowej nr 18 (opiekun: Małgorzata Teodorowicz-Wycisk),

  • Natalii Małolepszy ze Szkoły Podstawowej w Tworkowie (opiekun: Justyna Wojda),

  • Łucji Pytel ze Szkoły Podstawowej nr 15 (opiekun: Małgorzata Latoń).

Gratulacje autorom prac złożyła pani dyrektor Marzena Kacprowicz, przekazując im dyplomy i nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe.

Zwycięzcom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy!!!

Patronat honorowy nad konkursem objęło Starostwo Powiatowe w Raciborzu.

Uroczystości wręczenia nagród zwycięzcom Konkursu Powiatowego „Primo Zdrowie” towarzyszyło spotkanie, z cyklu „Jestem z Kasprowicza”, z absolwentką Elżbietą Skrzymowską.

Dyrektor Arboretum Bramy Morawskiej, podczas swojego wystąpienia, wpisującego się w ekologiczny charakter konkursu, przedstawiła „Cztery pory roku w Arboretum Bramy Morawskiej”.

Podkreśliła, że szkoła to było i jest dla Niej ważne miejsce. Wiedza zdobyta w Kasprowiczu, pozwoliła Jej śmiało i odważnie rozpocząć studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku biologia, specjalizacja biologia środowiskowa, po ukończeniu których związała się z Arboretum Bramy Morawskiej, jako pracownik naukowy. Dzięki staraniom Elżbiety Skrzymowskiej, staje się ono ważnym i ulubionym miejscem na przyrodniczo-rekreacyjnej mapie Raciborza.

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: