Jedynka z Pasją

Jedynka z pasją

„Jedynka z pasją” to projekt o charakterze integracyjno-promocyjnym zrealizowany przez naszą szkołę w roku szkolnym 2017/2018.
Jego głównym celem był rozwój aktywności pozalekcyjnej uczniów i nauczycieli poprzez organizację imprez i wydarzeń otwartych na społeczność lokalną, a tym samym zwrócenie uwagi mieszkańców powiatu na szkołę i wzmocnienie jej pozycji na rynku edukacyjnym.

Swoim zasięgiem objął wszystkich uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza, Liceum Plastycznego oraz wygaszanego Gimnazjum Dwujęzycznego im. Josepha von Eichendorffa, wchodzących w skład ZSO Nr 1. Ponadto, do realizacji projektu przyłączyli się uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4 i nr 15 w Raciborzu.

Planowane działania przedstawia prezentacja.

W ramach projektu odbyły się:

 • 20-22.09.2017 r. – wyjazd integracyjny dla uczniów klas pierwszych liceum ogólnokształcącego i plastycznego do Zakopanego

dokumentacja: https://zso1raciborz.pl/wyjazd-integracyjny-2017/

 • 28.09.2017 r. w ramach Tygodnia Książek Zakazanych – wizyta w MiRBP w Raciborzu

dokumentacja: http://ad-operam.blogspot.com/2017/11/ksiazki-zakazane-szkic.html

 • 6.10.2017 r. – uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych połączona z wręczeniem certyfikatów językowych CAE, DSD oraz DELF

dokumentacja: http://www.naszraciborz.pl/site/art/1-aktualnosci/0-/61285-uczniowie-i-lo-zlozyli-slubowanie-i-odebrali-certyfikaty-jezykowe.html

https://zso1raciborz.pl/slubowanie-klas-pierwszych-2017/

 • 27.11.2017 – wieczorek poetycki promujący młodych adeptów pióra

dokumentacja: http://ad-operam.blogspot.com/2017/12/i-love-poetry-fotoreportaz.html

 • 18.12.2017 r. – szkolny koncert kolęd oraz kiermasz rękodzieła wykonanego przez uczniów Liceum Plastycznego

dokumentacja: https://zso1raciborz.pl/szkolny-koncert-koled/

 • 11.01.2018 r. – koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów i nauczycieli ZSO Nr 1 oraz SP nr 4 w Raciborzu we współpracy z Raciborskim Centrum Kultury

dokumentacja: https://zso1raciborz.pl/kalendarz/koncert-koled-i-pastoralek/

 • 26-28.02.2018 r. – obóz narciarsko-snowboardowy w Korbielowie

dokumentacja: https://www.youtube.com/watch?v=pRXtPm1u9J4

 • 15.02.2018 r. – Walentynkowy Turniej Tańca we współpracy z SP nr 4 w Raciborzu

dokumentacja: https://zso1raciborz.pl/ii-walentynkowy-turniej-tanca/

https://www.youtube.com/watch?v=7hWYbf0dBLc

 • 7-8.05.2018 r. – górski rajd po Beskidzie Żywieckim

dokumentacja: https://zso1raciborz.pl/majowy-rajd-po-beskidzie-zywieckim/

 • 21.04 i 25.05.2018 r. – wyjazdy krajoznawczo-muzyczne do Wiednia

dokumentacja: https://zso1raciborz.pl/wieden-bez-filharmonikow-tez-zachwyca/

 • 30.05.2018 r. – piknik integracyjny ze Szkołą Podstawową nr 4 i nr 15 w Raciborzu „Piknik Dzieci Kasprowicza”

dokumentacja:

https://zso1raciborz.pl/niezapomniane-chwile-z-pikniku-dzieci-kasprowicza/

https://zso1raciborz.pl/piknik-dzieci-kasprowicza/

https://www.youtube.com/watch?v=vE4MPLdtlTU

 • 7.06.2018 r. – Koncert piosenek Agnieszki Osieckiej w wykonaniu uczniów i nauczycieli ZSO Nr 1 oraz SP nr 4 w Raciborzu we współpracy z Radą Rodziców obu szkół oraz Agencją Promocji Powiatu Raciborskiego na Zamku Piastowskim w Raciborzu

dokumentacja: http://www.naszraciborz.pl/site/art/3-kultura-i-edukacja/0-/66647-koncert-piosenek-agnieszki-osieckiej-i-plener-na-zamku.html

Pasję „bezpieczeństwo” realizowaliśmy wielokrotnie: w trakcie warsztatów z pierwszej pomocy, wpisanych także w inny projekt szkoły „Bezpieczna+”, Pikniku Dzieci Kasprowicza, którego integralną częścią była rowerowa masa krytyczna po drogach miasta Raciborza oraz Festynu Motocyklowego w dniu 10.06.2018 r.

dokumentacja:

https://www.youtube.com/watch?v=vE4MPLdtlTU

https://zso1raciborz.pl/warsztaty-z-ratownikiem/

https://zso1raciborz.pl/profilaktycznie-tylko-w-zso-nr-1/

Do skutku, ze względów techniczno-organizacyjnych,  nie doszły w tym roku szkolnym warsztaty językowe. Odbędą się one: we wrześniu 2018 r. na Ukrainie, w październiku 2018 r. we Włoszech oraz w grudniu 2018 r. w Londynie.

W ramach projektu współpracowaliśmy z: Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Raciborzu, Policją, Strażą Miejską i Graniczną, Pogotowiem Ratunkowym, Agencją Promocji Ziemi Raciborskiej, Raciborskim Centrum Kultury, Zakładami Przemysłu Cukierniczego „Mieszko” S.A., Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o,o. w Raciborzu.

Projekt zdobył grant wydawnictwa Nowa Era „ Projekt z klasą”.

Wybierz kategorię