MAGIA śWIATŁA

Załączony materiał fotograficzny stanowi obraz klimatu panującego podczas zajńęæ fotograficznych. W takich warunkach uczniowie Liceum Plastycznego odkrywają tajniki istoty fotografii, jaką jest światło a szczególnie jego barwa. Posługując sińę różnorodnym sprzńętem kreują nową rzeczywistośæ. Autorem zdjńęæ jest prowadząca zajńęcia pani Gabriela Habrom-Rokosz.
Załączony materiał fotograficzny stanowi obraz klimatu panującego podczas zajńęæ fotograficznych. W takich warunkach uczniowie Liceum Plastycznego odkrywają tajniki istoty fotografii, jaką jest światło a szczególnie jego barwa. Posługując sińę różnorodnym sprzńętem kreują nową rzeczywistośæ. Autorem zdjńęæ jest prowadząca zajńęcia pani Gabriela Habrom-Rokosz.

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: