Mają haka na raka

zaj_mhnr.jpg

Uczennice z klasy I biologiczno-chemicznej w składzie: Ewa Stania jako lider, Oliwia Głąbica, Ania Stadnik, Agnieszka Wyleżoł oraz Amanda Pitrasz na czele z opiekunem- panią Anną Strojny biorą udział w  V edycji konkursu „Mam Haka Na Raka”, którego celem jest walka oraz przypominanie o profilaktyce raka jelita grubego.

Wińęcej informacji w dalszej czńęści newsa.

zaj_mhnr.jpg

Uczennice z klasy I biologiczno-chemicznej w składzie: Ewa Stania jako lider, Oliwia Głąbica, Ania Stadnik, Agnieszka Wyleżoł oraz Amanda Pitrasz na czele z opiekunem- panią Anną Strojny biorą udział w  V edycji konkursu „Mam Haka Na Raka”, którego celem jest walka oraz przypominanie o profilaktyce raka jelita grubego.

STOP DLA RAKA ! 

RACIBORSKA MŁODZIE¯ WALCZY Z RAKIEM JELITA GRUBEGO 

ZACHÊCAMY WSZYSTKICH DO BADAÑ PROFILAKTYCZNYCH I WALKI Z CHOROB¡ W śWIATOWY DZIEÑ WALKI Z RAKIEM, KTÓRY CO ROKU ODBYWA SIÊ 4 LUTEGO.

  

“Mam Haka na Raka” to ogólnopolski program dla młodzieży, który został opracowany z myślą o budowaniu świadomego zdrowotnie społeczeństwa obywatelskiego. Jednym z jego nadrzńędnych celów jest kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez umiejńętną edukacjńę i oswajanie młodzieży z tematyką chorób nowotworowych.  W konkursie bierze udział łącznie 740 zespołów z całej Polski.

Rak jelita grubego to złośliwy nowotwór rozwijający sińę w okrńężnicy, wyrostku robaczkowym lub też odbytnicy i w ciągu roku umiera na niego blisko 650 tys. ludzi na całym świecie. W Polsce co 40 minut jeden Polak dowiaduje sińę o tym, że ma nowotwór jelita grubego, a co godzinńę umiera jeden chory. Podobnie jak w przypadku innych nowotworów, aby z nim walczyæ, należy go wcześniej wykryæ. Tu niezbńędna jest profilaktyka. Jest ona w pewnym sensie sposobem życia, długofalową inwestycją w siebie. Dlatego też Raciborscy Hakowicze (bo tak nazwaliśmy naszą grupńę) bardzo cińężko, ale i z ogromnym zapałem pracują nad rozpowszechnianiem wszelkich informacji dotyczących tej już niestety zbyt popularnej choroby. Przeprowadziliśmy ankiety z przechodniami, z których wnioskujemy, że jedynie ok. 30% pytanych ma wzglńędne pojńęcie o zagrożeniach czy też objawach tej choroby. Rozwiesiliśmy plakaty, rozdaliśmy ulotki, a w szkole przedstawiliśmy prelekcjńę wszystkim uczniom odnoście zapobieganiu tej chorobie. W szkole trwała akcja zbierania pienińędzy, zabawek oraz książek dla dzieci z chorobą nowotworową, które przekażemy do szpitala na dziecińęcy oddział onkologiczny. Stworzyliśmy również strony na portalach społecznościowych.

Zapraszam wszystkich chńętnych, którym losy swojego życia nie są obojńętne, na naszą stronńę na Facebooku . Bądźcie na bieżąco! Staramy sińę również dotrzeæ do wszystkich mediów na terenie powiatu raciborskiego. W planach mamy również zorganizowanie festynu poświńęconego tej tematyce oraz chcemy zorganizowaæ marsz uliczny. W najbliższych 2 tygodniach odbńędą sińę również wykłady na temat tej choroby w gimnazjach na terenie powiatu raciborskiego.

Ewa Stania 1 BC 

mhnr1.jpg

 

mhnr3.jpg

 

mhnr6.jpg

 

 mhnr4.jpg

 

 

 

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: